Vytvoriť faktúru

ZETA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZETA
IČO 31386300
DIČ 2020451466
Dátum vzniku 10 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZETA
Košická 6
82516
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 42 948 €
Vlastný kapitál -30 079 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,948
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,948
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 493
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 493
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 42,156
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42,156
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,156
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 299
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 299
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,948
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,559
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 301
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 301
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -46,977
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,688
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,665
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,507
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73,027
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 73,027
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 73,027
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4309797.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386300 DIČ: 2020451466
 • Sídlo: ZETA, Košická 6, 82516, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Galaba Rajčianska 26 Bratislava 10.01.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ondrej Galaba 16 597 € (100%) Rajčianska 26 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   ZETA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 825 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Galaba Rajčianska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Galaba Rajčianska 26 Bratislava