Vytvoriť faktúru

KERN SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KERN SLOVAKIA
IČO 31386431
DIČ 2020354094
IČ DPH SK2020354094
Dátum vzniku 10 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KERN SLOVAKIA
Sumbalova 3
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 745 901 €
Zisk 10 306 €
Aktíva 913 628 €
Vlastný kapitál 772 786 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264463414
Mobile phone(s) 0905833564
Fax(es) 0264463414
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 937,494
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 39,536
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 39,536
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,536
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 896,324
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 85,894
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 85,894
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 240,841
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 237,312
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237,312
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,529
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 395,521
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 395,521
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 174,068
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,052
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 169,016
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,634
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,609
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 25
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 937,494
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 783,092
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 765,482
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 765,482
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 153,934
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65,462
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 53,829
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,633
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 66,478
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,180
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,180
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,213
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,960
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,952
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,173
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,994
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,994
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 468
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 468
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 711,725
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 745,901
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 139,733
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 571,992
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,176
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 735,533
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 119,001
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 127,642
D. Služby (účtová skupina 51) 162,742
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 302,092
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 244,867
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,659
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,566
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,190
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,936
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,936
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 930
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,368
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 302,340
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,634
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,140
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,140
XII. Kurzové zisky (663) 20
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 1,474
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,813
O. Kurzové straty (563) 1,090
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 433
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,290
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,821
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,189
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386431 DIČ: 2020354094 IČ DPH: SK2020354094
 • Sídlo: KERN SLOVAKIA, Sumbalova 3, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05 10.01.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Matliak 3 320 € (50%) Znievska 28 Bratislava 851 05
  Johann Wolf 3 320 € (50%) 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2014Nové obchodné meno:
   KERN SLOVAKIA, s r.o.
   Nové sidlo:
   Sumbalova 3 Bratislava 841 04
   03.02.2014Zrušené obchodné meno:
   COMPUTER OUTPUT PROCESSING, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 28 Bratislava 851 05
   01.08.2002Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy obálkovacích strojov v rozsahu mechanických častí
   poradenstvo v oblasti prevádzkovania obálkovacích strojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 10.01.1995
   31.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   12.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   11.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   COMPUTER OUTPUT PROCESSING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 28 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05
   Johann Wolf Pfitze-rstrasse 16 735 27 Schwäbisch-Gmünd SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Matliak Znievska 28 Bratislava 851 05