Vytvoriť faktúru

ATELIÉR SKRAK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATELIÉR SKRAK
IČO 31386482
DIČ 2020337649
IČ DPH SK2020337649
Dátum vzniku 09 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATELIÉR SKRAK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 411 €
Zisk -1 861 €
Aktíva 3 236 €
Vlastný kapitál -7 866 €
Kontaktné informácie
Email bilanc@fvu.sk
Phone(s) 0244871382
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,610
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,610
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,553
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,553
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,553
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,610
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,892
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 22,240
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 22,240
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 475
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 475
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,962
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,962
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,861
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,718
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 125
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 125
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,593
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 119
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 486
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 295
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,693
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,411
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,411
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,411
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,212
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,941
D. Služby (účtová skupina 51) 25,313
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,953
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,534
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,300
4. Sociálne náklady (527, 528) 119
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -801
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,157
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 100
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -100
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -901
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,861
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015