Vytvoriť faktúru

KREDIT AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KREDIT AUDIT
IČO 31386512
DIČ 2020321061
IČ DPH SK2020321061
Dátum vzniku 10 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KREDIT AUDIT
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 132 635 €
Zisk 18 958 €
Aktíva 74 710 €
Vlastný kapitál 28 567 €
Kontaktné informácie
Email kredaudit@kreditaudit.sk
Webová stránka http://www.kreditaudit.sk
Phone(s) +421253416883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,196
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,860
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -4,594
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,930
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,196
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,530
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,300
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,300
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,442
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,958
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,666
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,703
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 551
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,653
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,825
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,674
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,963
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 132,635
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 132,635
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 106,406
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,469
C. Služby (účtová skupina 51) 24,684
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 74,569
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 288
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 734
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,662
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,229
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 103,482
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,023
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,023
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,020
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,209
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,251
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386512 DIČ: 2020321061 IČ DPH: SK2020321061
 • Sídlo: KREDIT AUDIT, Prievozská 14/A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milada Halásová Krajná 28/13 Dunajská Lužná 900 42 24.09.2009
  Ing. Viera Masaryková Pohronská 8 Bratislava 831 03 29.12.2011
  Ing. Anna Hrbáňová Znievska 12 Bratislava 851 06 29.12.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milada Halásová 4 316 € (52%) Krajná 28/13 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Viera Masaryková 996 € (12%) Pohronská 8 Bratislava 831 03
  Ing. Anna Hrbáňová 1 992 € (24%) Znievska 12 Bratislava 851 06
  Ing. Viliam Vrbík 996 € (12%) Slovenský Grob 900 26
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.01.2012Noví spoločníci:
   Ing. Viera Masaryková Pohronská 8 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Hrbáňová Znievska 12 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Masaryková Pohronská 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 29.12.2011
   Ing. Anna Hrbáňová Znievska 12 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 29.12.2011
   03.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   24.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová Krajná 28/13 Dunajská Lužná 900 42
   23.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Cvečková Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cvečková Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.06.2006
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   25.07.2006Noví spoločníci:
   Ing. Milada Halásová Krajná 28/13 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Cvečková Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.06.2006
   24.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Halásová Nové Košariská 28 Dunajská Lužná 900 42
   28.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Vrbík Záhumenná 5 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Mária Cvečková Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05
   Ing. Milada Halásová Nové Košariská 28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   27.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Halásová Nové Košariská 28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   24.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Demčák Donnerova 17 Bratislava 841 05
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Demčák Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Milada Halásová Nové Košariská 28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Demčák Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   30.05.1996Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   29.05.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   KREDIT AUDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie výkonu služieb, nákupu a predaja tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Demčák Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milada Halásová 3/28 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Milan Masaryk , CSc. Pohronská 8 Bratislava 831 07
   Ing. Jozef Pecko Repašského 8 Bratislava 841 02