Vytvoriť faktúru

INFAMED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INFAMED
IČO 31386598
DIČ 2020346823
Dátum vzniku 13 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INFAMED
Sološnická 29
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 854 €
Zisk 6 717 €
Aktíva 37 480 €
Vlastný kapitál 596 €
Kontaktné informácie
Email foltinova@infamed.sk
Phone(s) 0264463451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,438
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,917
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,928
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,593
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,438
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,312
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 744
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,788
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,717
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,126
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 832
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,191
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,504
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,717
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,970
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 114,854
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 106,837
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,017
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 106,088
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,079
C. Služby (účtová skupina 51) 18,355
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 67,119
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,607
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,063
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,710
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,766
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,403
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 67
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 67
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -66
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,700
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,983
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4251584.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386598 DIČ: 2020346823
 • Sídlo: INFAMED, Sološnická 29, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Foltín Sološnícka 29 Bratislava 841 04 13.01.1995
  MUDr. Ľubica Foltínová Sološnícka 29 Bratislava 841 04 31.08.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Foltín 6 639 € (100%) Sološnícka 29 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.07.2006Nové sidlo:
   Sološnická 29 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia s odborným zameraním: všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Foltín Sološnícka 626/29 Bratislava 841 04
   07.07.2006Zrušené sidlo:
   Sološnická 29 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Foltín Hlaváčikova 310628 Bratislava
   12.10.2005Nové obchodné meno:
   INFAMED, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Foltín Sološnícka 29 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 13.01.1995
   MUDr. Ľubica Foltínová Sološnícka 29 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.08.2005
   11.10.2005Zrušené obchodné meno:
   CHEMTRADE spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Foltín Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   15.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Foltín Hlaváčikova 310628 Bratislava
   14.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Foltín Hlaváčikova 310628 Bratislava
   05.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Foltín Hlaváčikova 310628 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Foltín Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   04.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Foltín Sološnícka 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Foltín Sološnícka 29 Bratislava
   07.07.1995Nové sidlo:
   Sološnická 29 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   nákup a predaj pesticídov, hnojív a osív
   poskytovanie služieb v oblasti colných deklarácií
   06.07.1995Zrušené sidlo:
   Sološnická 28 Bratislava 841 05
   13.01.1995Nové obchodné meno:
   CHEMTRADE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnická 28 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   činnosť realitnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Foltín Sološnícka 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Foltín Sološnícka 29 Bratislava