Vytvoriť faktúru

TY COCOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TY COCOS
IČO 31386601
DIČ 2020334371
IČ DPH SK2020334371
Dátum vzniku 16 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TY COCOS
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 101 440 €
Zisk -11 079 €
Aktíva 60 209 €
Vlastný kapitál 2 772 €
Kontaktné informácie
Email catering@tycocos.sk
Webová stránka http://www.tycocos.sk
Phone(s) +421254432543
Mobile phone(s) +421911735537
Fax(es) 0254432543
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,125
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,847
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,450
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,450
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,685
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,685
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,685
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,643
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,643
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,069
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,069
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 278
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 278
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,125
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,493
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,457
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,457
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -15,937
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,294
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,231
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,079
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,618
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 250
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 250
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,110
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,510
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,510
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 807
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 371
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,693
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,729
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,258
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 100,712
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 101,440
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 74,427
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,285
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 728
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,840
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 41,357
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,236
D. Služby (účtová skupina 51) 46,839
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,691
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,953
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,738
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 163
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,554
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,400
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,280
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,751
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,721
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,721
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,014
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,719
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,119
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,079
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016