Vytvoriť faktúru

MODUL DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MODUL DESIGN
IČO 31386610
DIČ 2020334327
IČ DPH SK2020334327
Dátum vzniku 11 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODUL DESIGN
Včelárska 7
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 859 €
Zisk 1 038 €
Aktíva 20 250 €
Vlastný kapitál 5 794 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,673
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,870
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,870
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,870
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,803
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,948
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,948
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,855
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 638
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,217
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,673
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,832
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 774
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 774
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,619
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,347
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,966
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,038
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,841
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,683
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,843
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,843
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,815
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 60
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 265
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -11,842
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,859
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,859
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,704
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,626
D. Služby (účtová skupina 51) 2,970
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,990
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,169
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 763
4. Sociálne náklady (527, 528) 58
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 913
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,155
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,263
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,038
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,038
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31386610 DIČ: 2020334327 IČ DPH: SK2020334327
 • Sídlo: MODUL DESIGN, Včelárska 7, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05 22.05.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Kočiš 6 639 € (100%) Včelárska 7 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.06.2006Nové obchodné meno:
   MODUL DESIGN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Roman Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 22.05.2006
   07.06.2006Zrušené obchodné meno:
   STAVO - INVEST spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.01.1995
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.01.1995
   22.05.2003Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.01.1995
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.01.1995
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   29.03.2000Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   28.03.2000Zrušené sidlo:
   Nobelova 34, P.O.BOX 6 Bratislava 830 00
   13.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   28.08.1998Nové sidlo:
   Nobelova 34, P.O.BOX 6 Bratislava 830 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   27.08.1998Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   11.01.1995Nové obchodné meno:
   STAVO - INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   realizácia občianskych a bytových stavieb
   montážne práce
   poradenstvo v investičnej výstavbe v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dorota Hrnčiříková Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Kočiš Včelárska 7 Bratislava 821 05