Vytvoriť faktúru

STAVREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVREX
IČO 31386733
DIČ 2020885834
IČ DPH SK2020885834
Dátum vzniku 18 Januára 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo STAVREX
Pri Šajbách 16
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 498 €
Zisk -1 601 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,031,154
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 808,272
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 808,272
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,850
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,472
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,357
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 771,593
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 218,089
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 169,978
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 164,327
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,327
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,651
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,111
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 47,819
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 292
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,793
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,793
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,031,154
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,395
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 92,943
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 92,943
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 18,589
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,589
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -15,536
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,179
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,715
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,601
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 936,759
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 111,200
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 111,200
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 825,489
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,999
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,999
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 366,892
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 957
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 433,641
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 70
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 70
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 498
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 498
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 498
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,067
D. Služby (účtová skupina 51) 234
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 334
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 498
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 498
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -569
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 264
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -641
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386733 DIČ: 2020885834 IČ DPH: SK2020885834
 • Sídlo: STAVREX, Pri Šajbách 16, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Kriško predseda A. Kubinu 25 Trnava 917 01 28.05.2008
  Emil Bielák člen Sihelné 521 Sihelné 029 46 28.05.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kriško - Predseda predstavenstva A. Kubinu 25 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.05.2008
   Emil Bielák - Člen predstavenstva Sihelné 521 Sihelné 029 46 Vznik funkcie: 28.05.2008
   17.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   František Závacký - člen Jesenná 3055/19 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   02.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   František Závacký - člen Jesenná 3055/19 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   01.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   Ing. Luboš Vodislavský - člen predstavenstva Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.01.1995
   29.04.2004Nové sidlo:
   Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   Ing. Luboš Vodislavský - člen predstavenstva Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.01.1995
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1995
   04.11.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1995
   03.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Ficker Pluhová 16 Bratislava
   Milan Melichár Svidnícka 21 Bratislava
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   STAVREX, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Ficker Pluhová 16 Bratislava
   Milan Melichár Svidnícka 21 Bratislava
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava