Vytvoriť faktúru

VO-KU-PLYN-stavebno obchodná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VO-KU-PLYN-stavebno obchodná
IČO 31386806
DIČ 2020354259
IČ DPH SK2020354259
Dátum vzniku 16 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VO-KU-PLYN-stavebno obchodná
Šášovská 2
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 311 €
Zisk 5 551 €
Aktíva 33 403 €
Vlastný kapitál -85 786 €
Kontaktné informácie
Email vokuplyn@vokuplyn.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,738
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,317
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,317
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,317
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,013
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,840
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,840
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,840
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,173
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,588
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 408
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 408
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,738
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,235
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.II. Emisné ážio (412) 7,435
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -100,524
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,941
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -117,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,551
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,973
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 987
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 987
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 97,384
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,250
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,250
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,963
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 68,311
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,311
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 68,311
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,874
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 54,252
D. Služby (účtová skupina 51) 5,835
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 192
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 595
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,437
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,224
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 190
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 190
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,247
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,696
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,696
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386806 DIČ: 2020354259 IČ DPH: SK2020354259
 • Sídlo: VO-KU-PLYN-stavebno obchodná, Šášovská 2, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06 27.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rudolf Sojak 3 386 € (51%) Šášovská 2 Bratislava 851 06
  Jaroslav Jajcaj 1 926 € (29%) Bernolákovo
  Milan Damin 1 328 € (20%) Sereď
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.1998Noví spoločníci:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06
   26.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   VO-KU-PLYN-stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šášovská 2 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo
   kúrenárske práce
   staviteľ
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06