Vytvoriť faktúru

PINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PINE
IČO 31386814
DIČ 2020304418
IČ DPH SK2020304418
Dátum vzniku 11 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PINE
Hutnícka 12
84110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 188 300 €
Zisk -6 983 €
Aktíva 109 527 €
Vlastný kapitál 7 491 €
Kontaktné informácie
Email pine@pine.sk
Webová stránka http://www.pine.sk
Phone(s) +421265730396
Mobile phone(s) +421903434722, +421902320447, +421904832962
Fax(es) 0265730396
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 145,105
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,147
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,147
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,147
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,049
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 23,656
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,656
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,307
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,989
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,989
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,318
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,086
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,709
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,377
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39,909
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,423
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 38,486
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 145,105
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 508
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 28,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,812
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,812
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,983
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 144,597
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33,479
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 32,891
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 588
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 110,785
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,803
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,803
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,396
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 349
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,602
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 333
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 187,263
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 188,300
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,202
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 151,062
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,036
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,129
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,495
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 107,027
D. Služby (účtová skupina 51) 44,034
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,484
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,461
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,973
4. Sociálne náklady (527, 528) 50
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 731
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,921
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,921
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,437
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,829
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,708
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 200
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -194
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,023
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386814 DIČ: 2020304418 IČ DPH: SK2020304418
 • Sídlo: PINE, Hutnícka 12, 84110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05 22.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Andrej Ševčík 6 639 € (100%) Kuklovská 25 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.04.2002Noví spoločníci:
   Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.04.2002
   23.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   02.10.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vnútorná architektúra a interiérová tvorba -návrh a realizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   10.04.1997Nové sidlo:
   Hutnícka 12 Bratislava 841 10
   09.04.1997Zrušené sidlo:
   Skalná 1 Bratislava 811 01
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   PINE s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   27.02.1996Zrušené obchodné meno:
   JOMITON - SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Michaela Letková Ramanova 3 Bratislava
   Jozef Pavlačka Trenčianska 52/29 Nová Dubnica
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Anton Štefula C II 92/50-68 Dubnica nad Váhom
   Ing. Miroslav Trnka Pod kaštielom 634/20-51 Dubnica nad Váhom
   11.01.1995Nové obchodné meno:
   JOMITON - SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Skalná 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod, veľkoobchod mimo riadnej predajne mimo koncesovaných živností
   výroba, oprava, montáž a predaj nábytku a interiérových doplnkov
   reklama a propagačná činnosť
   konzervovanie a reštavrovanie nábytku a výrobkov z dreva
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   vnútorná architektúra a interiérová tvorba -návrh a realizácia
   Noví spoločníci:
   Michaela Letková Ramanova 3 Bratislava
   Jozef Pavlačka Trenčianska 52/29 Nová Dubnica
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Anton Štefula C II 92/50-68 Dubnica nad Váhom
   Ing. Miroslav Trnka Pod kaštielom 634/20-51 Dubnica nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava