Vytvoriť faktúru

FIRNELIOL SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIRNELIOL SK
IČO 31386911
DIČ 2020304330
IČ DPH SK2020304330
Dátum vzniku 13 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIRNELIOL SK
Záhradnícka 151
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 272 512 €
Zisk 24 267 €
Aktíva 741 081 €
Vlastný kapitál 95 822 €
Kontaktné informácie
Email thb@thb.sk
Phone(s) 0220850881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 624,255
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 624,241
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 572,786
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 481,409
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 481,409
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 70
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 307
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,455
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42,913
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,542
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 624,255
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,297
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,391
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,391
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,267
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 526,958
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,398
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,325
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,073
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 505,360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 471,614
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 471,614
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,300
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 140
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,306
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 272,512
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 272,512
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 616
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 264,379
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,517
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 237,530
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 740
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 105,826
D. Služby (účtová skupina 51) 126,349
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 98
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,619
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,619
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 672
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,226
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,982
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,080
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 765
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 765
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -758
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,224
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,957
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,957
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386911 DIČ: 2020304330 IČ DPH: SK2020304330
 • Sídlo: FIRNELIOL SK, Záhradnícka 151, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ján Tóth Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 26.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ján Tóth 750 € (15%) Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
  FIRNELIOL LTD 4 250 € (85%) Nikózia 1035 Cyperská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.01.2014Nové obchodné meno:
   FIRNELIOL SK, s.r.o.
   09.01.2014Zrušené obchodné meno:
   THERMO-AQUA, s. r. o.
   03.12.2013Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Tóth Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   FIRNELIOL LTD Dimitraki Christodolou 5 Nikózia 1035 Cyperská republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Tóth Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 26.11.2013
   02.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Šusta Lietavská 3 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Horváth Talichova 2 Bratislava 841 02
   Rudolf Šusta Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 09.09.2011
   17.09.2011Noví spoločníci:
   Rudolf Šusta Lietavská 3 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Šusta Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 09.09.2011
   16.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Horváth Talichova 2 Bratislava 841 02
   15.01.2011Nové predmety činnosti:
   dodávka elektriny
   14.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Katarína Horváthová Bartóková 4 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Horváthová Bartóková 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.05.2008
   30.06.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
   správa bytového / nebytového fondu
   29.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Radasta spol. s r. o. V Olšinách 13 Praha 10 110 00 Česká republika
   Ľubomír Knapík Zábiedovo 161 Trstená 028 01
   MUDr. Pavol Martanovič Americká 2 Bratislava 831 02
   Alojz Somsedík Vavrečka 292 Námestovo 029 01
   05.07.2008Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   Noví spoločníci:
   Radasta spol. s r. o. V Olšinách 13 Praha 10 110 00 Česká republika
   Ing. Martin Horváth Talichova 2 Bratislava 841 02
   Ľubomír Knapík Zábiedovo 161 Trstená 028 01
   MUDr. Pavol Martanovič Americká 2 Bratislava 831 02
   Alojz Somsedík Vavrečka 292 Námestovo 029 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Horváth Talichova 2 Bratislava 841 02
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   20.06.2008Nové obchodné meno:
   THERMO-AQUA, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia spojených s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   prevádzkovanie športových zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Noví spoločníci:
   Katarína Horváthová Bartóková 4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Horváthová Bartóková 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.05.2008
   19.06.2008Zrušené obchodné meno:
   Tlačiarne Horváth Bratislava, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť s.r.o. /plné znenie/ THB, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť s.r.o. /skrátená verzia/ THB, s.r.o. /krátka verzia/
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc. Bartókova 4 Bratislava
   20.09.2001Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   19.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   09.05.2001Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc. Bartókova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc. Bartókova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   06.10.2000Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc. Bartókova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   05.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc., Bartókova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. dr Ľudovít Tóth , CSc., Bartókova 4 Bratislava
   26.02.1996Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   25.02.1996Zrušené sidlo:
   Drotárska cesta 46 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   13.01.1995Nové obchodné meno:
   Tlačiarne Horváth Bratislava, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť s.r.o. /plné znenie/ THB, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť s.r.o. /skrátená verzia/ THB, s.r.o. /krátka verzia/
   Nové sidlo:
   Drotárska cesta 46 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a tlačiarenská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc., Bartókova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr Ľudovít Tóth , CSc., Bartókova 4 Bratislava