Vytvoriť faktúru

Z. A. Y. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Z. A. Y.
IČO 31386920
DIČ 2020354270
IČ DPH SK2020354270
Dátum vzniku 03 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Z. A. Y.
Romanova 5
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 544 €
Zisk 3 252 €
Aktíva 40 794 €
Vlastný kapitál -30 148 €
Kontaktné informácie
Email studio@zay.sk
Webová stránka http://www.zay.sk
Phone(s) +421262311883
Mobile phone(s) +421905282035
Fax(es) 0262311883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,844
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,844
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,844
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,887
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 75
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,884
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,731
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -26,896
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 538
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -37,989
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,252
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,627
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 43
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 91,584
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,261
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 344
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,169
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 54,544
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,772
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,686
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,083
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 49,687
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 24,272
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,100
C. Služby (účtová skupina 51) 10,215
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 214
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,180
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,600
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,857
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,871
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 645
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 645
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -645
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,212
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386920 DIČ: 2020354270 IČ DPH: SK2020354270
 • Sídlo: Z. A. Y., Romanova 5, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexandra Gazdíková Bajkalská 29/E Bratislava 821 01 19.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexandra Gazdíková 6 639 € (100%) Bajkalská 29/E Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2014Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Gazdíková Bajkalská 29/E Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexandra Gazdíková Bajkalská 29/E Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 19.12.2013
   14.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Marián Zaymus , CSc. Raková 16 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Raková 16 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 03.01.1995
   19.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. arch. Marián Zaymus , CSc. Raková 16 Limbach 900 91
   18.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Raková 16 Limbach 900 91
   MUDr. Mária Zaymusová Raková 16 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Mária Zaymusová Raková 16 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 03.01.1995
   15.06.2006Nové sidlo:
   Romanova 5 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Raková 16 Limbach 900 91
   MUDr. Mária Zaymusová Raková 16 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Mária Zaymusová Raková 16 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 03.01.1995
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Raková 16 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 03.01.1995
   14.06.2006Zrušené sidlo:
   Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   MUDr. Mária Zaymusová Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   MUDr. Mária Zaymusová Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   MUDr. Mária Zaymusová Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   MUDr. Mária Zaymusová Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   MUDr. Mária Zaymusová Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   MUDr. Mária Zaymusová Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   03.01.1995Nové obchodné meno:
   Z. A. Y. spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému protrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie výstav
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   sprostredkovanie kupy a predaja nehnuteľností
   výroba hračiek a učebných pomôcok
   projektová činnosť v odbore architektúra a urbanizmus
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   zariaďovanie interiérov a exteriérov
   stolárstvo
   výroba úžitkovej grafiky
   fotoslužba
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   MUDr. Mária Zaymusová Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Marian Zaymus , CSc. Švabinského 4/a Bratislava 851 01
   MUDr. Mária Zaymusová Švabinského 4/a Bratislava 851 01