Vytvoriť faktúru

UNION-INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNION-INVEST
IČO 31387012
DIČ 2020913312
Dátum vzniku 16 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNION-INVEST
Hraničná 3
82105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 127 €
Aktíva 23 541 €
Vlastný kapitál -27 002 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,892
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,892
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,892
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,876
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,892
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,129
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,808
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,878
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,686
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,127
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,021
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,021
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,541
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,587
D. Služby (účtová skupina 51) 1,567
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,587
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,567
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,647
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4160744.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387012 DIČ: 2020913312
 • Sídlo: UNION-INVEST, Hraničná 3, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jurij Alexejevič BRANDUKOV 1 859 € (28%) Bratislava 841 01
  Andrej Anatolievič SPIRIDONOV 1 826 € (27.5%) Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozia 29 Bratislava
  Milivoje IVANKOVIČ 1 096 € (16.5%) Banja Luka Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 6 Bratislava
  Alexej Valerjevič BABEJEV 1 859 € (28%) Moskva Ruská federácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.09.2006Nové sidlo:
   Hraničná 3 Bratislava 821 05
   14.09.2006Zrušené sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   22.10.2003Nové sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Bílikova 28 Bratislava 841 01
   Andrej Anatolievič SPIRIDONOV Nagatinskaja Naberežnaja, Dom 48/2, apartmán 365 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozia 29 Bratislava
   Alexej Valerjevič BABEJEV B. Čerkizovskaja 2, korpus 3, byt č. 139 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Bílikova 28 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.01.1995
   21.10.2003Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Svobodny prospekt, Dom 7, Korpus 2, apartmán 393 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 51 Bratislava
   Andrej Anatolievič SPIRIDONOV Nagatinskaja Naberežnaja, Dom 48/2, apartmán 365 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozia 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Svobodny prospekt, Dom 7, Korpus 2, apartmán 393 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 51 Bratislava
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   UNION-INVEST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti ochodu a slu- žieb
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   reklama a propagácia
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   Milivoje IVANKOVIČ A.G. Motaša 1/4 Banja Luka Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 6 Bratislava
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Svobodny prospekt, Dom 7, Korpus 2, apartmán 393 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 51 Bratislava
   Andrej Anatolievič SPIRIDONOV Nagatinskaja Naberežnaja, Dom 48/2, apartmán 365 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozia 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Svobodny prospekt, Dom 7, Korpus 2, apartmán 393 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 51 Bratislava