Vytvoriť faktúru

SLOVTRIP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVTRIP
IČO 31387063
DIČ 2020321083
IČ DPH SK2020321083
Dátum vzniku 29 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVTRIP
Líščie Nivy 12
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 007 429 €
Zisk 3 367 €
Aktíva 344 700 €
Vlastný kapitál 184 328 €
Kontaktné informácie
Email slovtrip@slovtrip.sk
Webová stránka http://www.slovtrip.sk
Mobile phone(s) +421903710836, +421903236836
Fax(es) 0255425850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 142,050
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,484
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,484
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,484
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 128,977
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,961
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,351
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,351
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,610
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,016
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,377
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,639
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,589
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,589
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 142,050
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,935
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,621
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 68,643
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,643
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,367
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,115
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,403
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 7,403
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,712
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,611
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,611
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,523
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 972
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 606
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,004,314
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,007,429
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,995,036
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,279
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 114
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,997,521
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,866,470
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,103
D. Služby (účtová skupina 51) 68,956
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,026
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,459
4. Sociálne náklady (527, 528) 567
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 462
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,780
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,780
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,724
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,908
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 64,786
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,694
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,512
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,512
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,182
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,661
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,247
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387063 DIČ: 2020321083 IČ DPH: SK2020321083
 • Sídlo: SLOVTRIP, Líščie Nivy 12, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08 23.07.1998
  Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 10.09.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alena Homolková 3 319 € (50%) Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
  Ing. Ľubomír Homolka 3 319 € (50%) Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   13.10.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.09.2010
   28.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   27.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVTRIP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08