Vytvoriť faktúru

BRUNCVIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRUNCVIK
IČO 31387080
DIČ 2020337704
IČ DPH SK2020337704
Dátum vzniku 18 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRUNCVIK
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 386 €
Zisk -938 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,051
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,239
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,457
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 5,312
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,441
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 298
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,367
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,583
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 70,492
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,611
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 49,791
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 49,791
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,036
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,722
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -938
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,881
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,861
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,792
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,069
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 20
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,386
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,386
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,395
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,624
C. Služby (účtová skupina 51) 16,362
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,162
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 247
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,991
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,400
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 303
X. Výnosové úroky (662) 303
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,272
M. Nákladové úroky (562) 222
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,050
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,969
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -938
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387080 DIČ: 2020337704 IČ DPH: SK2020337704
 • Sídlo: BRUNCVIK, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Bargárová Cabanova 13E Bratislava 841 02 18.01.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jana Bargárová 49 791 € (100%) Cabanova 13E Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Jana Bargárová Cabanova 13E Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.01.1995
   23.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Bargárova Gabčíkova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.01.1995
   29.11.2008Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   30.09.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bargárova Gabčíkova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.01.1995
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Bargárova Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Jana Bargárová Cabanova 13E Bratislava 841 02
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Bargárová Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Jana Bargárová Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Bargárová Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   24.09.1997Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Jana Bargárová Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   23.09.1997Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. Bajzova 14 Bratislava
   16.09.1997Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. Bajzova 14 Bratislava
   15.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čutta Tržište 12 Praha Čadská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Čutta Bajzova 14 Bratislava
   02.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Bargárova Gabčíkova 4 Bratislava 841 04
   Vladimír Čutta Bajzova 14 Bratislava
   01.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bargarová Tranovského 20 Bratislava
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   BRUNCVIK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vladimír Čutta Tržište 12 Praha Čadská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bargarová Tranovského 20 Bratislava