Vytvoriť faktúru

WALPER DRINKS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno WALPER DRINKS
IČO 31387128
DIČ 2020334349
IČ DPH SK2020334349
Dátum vzniku 23 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WALPER DRINKS
Hlučínska 1/11
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 858 €
Zisk -19 476 €
Aktíva 1 458 €
Vlastný kapitál 703 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 150,721
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,595
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,595
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,595
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,463
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67,700
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 169
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,531
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,267
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,019
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,019
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,537
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,711
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,496
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,779
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,717
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 663
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 663
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 150,721
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,774
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,937
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,937
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,476
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 169,495
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 168,994
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,128
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,169
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 685
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,012
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 47,858
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 47,858
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 47,858
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,171
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 40,264
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,525
D. Služby (účtová skupina 51) 12,001
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,039
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,410
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 496
4. Sociálne náklady (527, 528) 133
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 80
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 225
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 225
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,037
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,313
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,932
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 204
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -203
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,516
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,476
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
 • IČO:31387128 DIČ: 2020334349 IČ DPH: SK2020334349
 • Sídlo: WALPER DRINKS, Hlučínska 1/11, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Šulva Čerešňová 26/2645 Dunajská Lužná 900 42 26.02.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Milan Šulva 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2016Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   27.02.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Šulva Hlučínska 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šulva Čerešňová 26/2645 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 26.02.2015
   31.12.2014Nové obchodné meno:
   WALPER DRINKS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlučínska 1/11 Bratislava 831 03
   23.01.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prevádzkovanie veľkoobchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ