Vytvoriť faktúru

Euro Media - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Euro Media
IČO 31387187
DIČ 2020321699
IČ DPH SK2020321699
Dátum vzniku 20 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Euro Media
Krajná 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 92 704 €
Zisk 48 498 €
Aktíva 1 113 176 €
Vlastný kapitál 1 106 326 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@euromedia.sk
Phone(s) +421248209910, +421248209911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 275,074
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 275,074
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,437
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 885,421
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,274
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 771,501
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,509
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,160,495
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,155,184
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 800
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,098,886
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,498
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,311
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 68
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,243
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,148
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,985
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 92,704
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,628
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 91,076
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 61,253
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,611
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,035
C. Služby (účtová skupina 51) 13,716
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,458
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 35,533
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,900
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,451
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 71,342
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 30,789
X. Výnosové úroky (662) 30,789
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 64
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 64
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 30,725
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 62,176
P. Daň z príjmov (591, 595) 13,678
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387187 DIČ: 2020321699 IČ DPH: SK2020321699
 • Sídlo: Euro Media, Krajná 10, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Kľuska Šípková 4816/20 Senec 903 01 20.01.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Kľuska 3 430 € (49%) Šípková 4816/20 Senec 903 01
  Ing. Eduard Kvasnica 3 570 € (51%) Žilina 010 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Šípková 4816/20 Senec 903 01 Vznik funkcie: 20.01.1995
   22.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Poľná 831/1 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 Vznik funkcie: 20.01.1995
   06.05.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie základných služieb s tým spojených
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Poľná 831/1 Veľký Biel - Malý Biel 900 24 Vznik funkcie: 20.01.1995
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Ivana Bukovčana 20 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   15.01.2001Nové sidlo:
   Krajná 10 Bratislava 821 04
   14.01.2001Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Kvasnica Žltá 19 Žilina 010 03
   Ing. Ján Kľuska Šípková 4816/20 Senec 903 01
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Ivana Bukovčana 20 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Ing. Eduard Kvasnica Borová 24/40 Žilina
   29.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Ivana Bukovčana 20 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Ivana Bukovčana 20 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   28.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   13.11.1996Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   12.11.1996Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 02
   02.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   Ing. Eduard Kvasnica Borová 24/40 Žilina
   01.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   Ing. Eduard Kvasnica Borová 24/40 Žilina
   13.04.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 02
   12.04.1995Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 A Bratislava 841 02
   20.01.1995Nové obchodné meno:
   Euro Media, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 A Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s elektronikou a výpočtovou technikou
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín
   Ing. Eduard Kvasnica Borová 24/40 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kľuska Hruštín 583 Hruštín