Vytvoriť faktúru

WOODIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WOODIMEX
IČO 31387195
DIČ 2020398413
IČ DPH SK2020398413
Dátum vzniku 16 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WOODIMEX
Bajkalská 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 381 €
Zisk -9 310 €
Aktíva 585 128 €
Vlastný kapitál -877 065 €
Kontaktné informácie
Email woodimex@stonline.sk
Webová stránka http://www.woodimex.sk
Phone(s) +421253416034, +421357793924
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 244,560
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 234,723
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,853
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,324
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 376,183
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 184,774
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,986
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 186,189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 620,743
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -886,375
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 12,481
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 12,481
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 74,354
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 946
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -964,846
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,310
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,507,118
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,662
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,502,456
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 69,794
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 489
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,872
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,430,301
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,381
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 59,146
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 235
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 67,964
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 39,033
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,374
C. Služby (účtová skupina 51) 17,911
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,468
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,050
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,583
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,937
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) -576
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -576
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 151
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 151
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -727
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,310
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,310
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
 • IČO:31387195 DIČ: 2020398413 IČ DPH: SK2020398413
 • Sídlo: WOODIMEX, Bajkalská 31, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Katona Krasovského 3742/13 Bratislava 851 01 24.09.2011
  Peter Katona Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01 16.07.2014
  Ing. Diana Katonová Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01 16.07.2014
  Michaela Katonová Tomášikova 50/C Bratislava-Ružinov 831 04 21.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Katona 4 162 € (33.3%) Krasovského 3742/13 Bratislava 851 01
  Peter Katona 4 162 € (33.3%) Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
  Ing. Diana Katonová 4 162 € (33.3%) Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
  Michaela Katonová 3 123 € (25%) Tomášikova 50/C Bratislava-Ružinov 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.09.2014Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch 3 a 4
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   donášková služba
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Peter Katona Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
   Ing. Diana Katonová Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Katona Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01 Vznik funkcie: 16.07.2014
   Ing. Diana Katonová Maloblahovská ulica 5170/11 Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01 Vznik funkcie: 16.07.2014
   24.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove 946 13
   Ing. Štefan Sopko Fr. Kráľa 19 Sabinov 083 01
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109 A Vysoká pri Morave 900 66
   Róbert Šteffek Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove 964 13
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109 A Vysoká pri Morave 900 66
   24.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ján Katona Krasovského 3742/13 Bratislava 851 01
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109 A Vysoká pri Morave 900 66
   23.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   17.08.2007Nové predmety činnosti:
   výroba drevených paliet
   29.07.2002Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ján Katona Krasovského 3742/13 Bratislava 851 01
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove 946 13
   Ing. Štefan Sopko Fr. Kráľa 19 Sabinov 083 01
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109 A Vysoká pri Morave 900 66
   Róbert Šteffek Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   28.07.2002Zrušené sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 827 25
   Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   Dušan Lukáč Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Štefan Sopko Fraňa Kráľa 19 Sabinov 083 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 841 05
   23.08.1999Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 827 25
   22.08.1999Zrušené sidlo:
   Hanulova 7 Bratislava 841 02
   19.07.1999Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   Dušan Lukáč Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Štefan Sopko Fraňa Kráľa 19 Sabinov 083 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ferdinand Csepi 21 Okoličná na Ostrove 964 13
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 821 08
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   WOODIMEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 7 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie dreva na rezivo a prírezy, impregnácia dreva
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zakaziek
   Noví spoločníci:
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Katona Neratovické nám. 2143/III Dunajská Streda 929 01
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Róbert Šteffek Jegorovovo nám. 3 Bratislava 821 08