Vytvoriť faktúru

F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT
IČO 31387209
DIČ 2020324416
IČ DPH SK2020324416
Dátum vzniku 20 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 114 373 €
Zisk 142 878 €
Aktíva 2 926 319 €
Vlastný kapitál 591 500 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.canil.it
Phone(s) +421245523822, +421245523820, +421245523821, +421245641842, +421245641843
Fax(es) 0245523822
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,887,568
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,331,947
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,331,947
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,563
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,315,384
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,505,229
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,864
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,864
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,414,871
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,000,660
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000,660
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,539
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 390,672
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,494
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,127
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87,367
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 50,392
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 26,122
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 24,270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,887,568
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 734,378
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,818,695
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,306,861
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 398,274
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,705,135
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 142,878
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,153,190
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,130,512
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,106,783
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23,555
12. Odložený daňový záväzok (481A) 174
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,000,279
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 896,061
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 896,061
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 69,994
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29,204
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,760
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,399
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,114,373
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,021,943
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,430
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,853,745
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,560,835
D. Služby (účtová skupina 51) 3,033,874
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 630,976
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 463,131
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 163,866
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,979
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 52,170
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 438,876
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 438,876
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -922
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 137,936
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 260,628
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,427,234
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 30
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,893
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 52,705
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 52,705
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,180
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56,860
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,768
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 60,890
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 60,871
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 19
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 142,878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387209 DIČ: 2020324416 IČ DPH: SK2020324416
 • Sídlo: F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Burian Sumbalova 1 Bratislava 841 04 01.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  F.LLI CANIL S.P.A 66 388 € (100%) 310 37 Bessica Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2012Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   22.06.2012Zrušené sidlo:
   Micherov Majer 71 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
   27.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Burian Sumbalova 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.02.2010
   26.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Franco Canil Via Monte Antelao 4 Bessica 310 30 Talianska republika Vznik funkcie: 12.10.2006
   24.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
   17.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Franco Canil Via Monte Antelao 4 Bessica 310 30 Talianska republika Vznik funkcie: 12.10.2006
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
   16.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005
   20.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005
   19.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1997
   24.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1997
   23.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava
   19.09.2000Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.P.A Loria (TV), via Monte Antelao 8 310 37 Bessica Talianska republika
   18.09.2000Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   05.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   10.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava
   09.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   29.05.1997Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   28.05.1997Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   05.10.1995Nové obchodné meno:
   F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Micherov Majer 71 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
   Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   04.10.1995Zrušené obchodné meno:
   CANCHEM International Transport s.r.o. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   CHEMAPOL SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   20.01.1995Nové obchodné meno:
   CANCHEM International Transport s.r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   CHEMAPOL SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava