Vytvoriť faktúru

SK AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SK AUDIT
IČO 31387217
DIČ 2020818734
IČ DPH SK2020818734
Dátum vzniku 18 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SK AUDIT
Žitavská 2025/9
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 869 €
Zisk 12 €
Kontaktné informácie
Email skaudit@skaudit.sk
Phone(s) 0904331576, 0903247003, 0904331576, 0262319877, 0263830056
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,557
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,569
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 400
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,561
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,557
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,698
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 383
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,859
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,844
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 774
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,626
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,436
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,869
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,693
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 176
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,016
C. Služby (účtová skupina 51) 3,125
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,040
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,547
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,053
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,552
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 972
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
 • IČO:31387217 DIČ: 2020818734 IČ DPH: SK2020818734
 • Sídlo: SK AUDIT, Žitavská 2025/9, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ildikó Németh Žitavská 2025/9 Senec 903 01 04.11.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ildikó Németh 6 639 € (100%) Žitavská 2025/9 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2015Nové sidlo:
   Žitavská 2025/9 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ildikó Németh Žitavská 2025/9 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ildikó Németh Žitavská 2025/9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 04.11.2015
   04.09.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, seminárov a kurzov
   30.06.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   SK AUDIT, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vydavateľská činnosť