Vytvoriť faktúru

PS ÚČTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PS ÚČTO
IČO 31387225
DIČ 2020885845
Dátum vzniku 16 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PS ÚČTO
Sienkiewiczova 2
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 379 €
Zisk 4 257 €
Aktíva 24 500 €
Vlastný kapitál 14 808 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253411567, 0904283844
Mobile phone(s) 0904283844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,299
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,299
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,299
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,914
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 750
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,213
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,065
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,505
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,257
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,148
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 351
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,797
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 452
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,779
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,379
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,379
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,089
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,252
C. Služby (účtová skupina 51) 1,594
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,276
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 207
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,704
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,290
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,533
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 758
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 758
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -755
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,535
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,278
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387225 DIČ: 2020885845
 • Sídlo: PS ÚČTO, Sienkiewiczova 2, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09 07.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Putiška 6 639 € (100%) Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2006Nové obchodné meno:
   PS ÚČTO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   30.06.2006Zrušené obchodné meno:
   P & F ÚČTO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 54
   08.11.1999Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 54
   07.11.1999Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   07.11.1996Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   Zrušeny spoločníci:
   Rozália Fekárová Dobrovského 7 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rozália Fekárová Dobrovského 7 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   P & F ÚČTO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie účtovníckych služieb
   ekonomické poradenstvo
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Rozália Fekárová Dobrovského 7 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rozália Fekárová Dobrovského 7 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Putiška Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09