Vytvoriť faktúru

C.K.H. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.K.H.
IČO 31387292
DIČ 2021043717
IČ DPH SK2021043717
Dátum vzniku 25 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.K.H.
Trnavská cesta 112
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 980 847 €
Zisk 7 550 €
Aktíva 409 410 €
Vlastný kapitál 55 009 €
Kontaktné informácie
Email gocka@timed.sk
Phone(s) 0248209545
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 120,207
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 120,207
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,394
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,394
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,987
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 62,343
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,343
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,644
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,826
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,566
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,260
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 120,207
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,064
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,320
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,550
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,143
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 527
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 527
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 75,301
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -5,038
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -5,038
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,353
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 941
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 561
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 484
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 315
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 315
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 980,085
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 980,847
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 980,085
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 762
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 970,165
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 878,245
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31
D. Služby (účtová skupina 51) 7,129
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 84,760
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 60,592
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,818
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,350
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,682
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 94,680
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 257
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 257
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -251
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,431
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387292 DIČ: 2021043717 IČ DPH: SK2021043717
 • Sídlo: C.K.H., Trnavská cesta 112, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 26.04.1996
  MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09 30.09.2004
  Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 24.09.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Kylianová 16 597 € (50%) Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
  MUDr. Ľubica Čadílková 16 597 € (50%) Grösslingova 11 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.09.2008
   23.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Richard Kylian Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.09.2008
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.04.1996
   Bc. Richard Kylian Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.09.2008
   13.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Greguš Belopotockého 3 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.01.1995
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.04.1996
   16.11.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 30.09.2004
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   13.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 20.11.2000 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   10.12.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 20.11.2000 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   Július Greguš Belopotockého 3 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.01.1995
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.04.1996
   09.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava 811 05
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   14.12.2000Nové obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   13.12.2000Zrušené obchodné meno:
   CKH - vydavateľstvo Poľana, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   22.07.1999Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   21.07.1999Zrušené sidlo:
   Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   18.11.1998Nové obchodné meno:
   CKH - vydavateľstvo Poľana, s.r.o.
   17.11.1998Zrušené obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   výskum trhu
   poradenská činnosť oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   vydavateľská činnosť - vydávanie kníh, časopisov a iných neperiodických publikácií
   poradenstvo v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava 811 05
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   06.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava
   25.01.1995Nové obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava