Vytvoriť faktúru

ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR
IČO 31387365
DIČ 2020304374
IČ DPH SK2020304374
Dátum vzniku 18 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 684 787 €
Zisk 89 364 €
Aktíva 961 916 €
Vlastný kapitál 511 417 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268242493, 0268242205
Fax(es) 0268242123
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 763,820
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 640,087
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 919
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 919
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 384,851
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 330,303
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,472
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 299,831
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,548
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 254,317
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,653
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 251,664
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 123,733
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,372
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 120,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 763,820
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 450,781
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 178,850
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 220,576
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -41,726
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,364
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 311,080
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 189,818
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 186,334
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,279
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,055
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,484
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 121,262
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 121,262
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,959
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,959
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,683,067
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,684,787
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,680,631
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,156
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,570,081
D. Služby (účtová skupina 51) 2,568,319
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 38
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,691
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 114,706
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 112,312
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,132
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 431
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 431
XII. Kurzové zisky (663) 8,266
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,435
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,110
O. Kurzové straty (563) 1,973
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,137
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 114,728
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,364
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24,873
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 491
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 89,364
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387365 DIČ: 2020304374 IČ DPH: SK2020304374
 • Sídlo: ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Majzún Jadranská 76A/3386 Bratislava 4 841 01 13.09.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Multi Transport und Logistik Holding AG 165 970 € (100%) Fischamend 2401 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Multi Transport und Logistik Holding AG Airportstraße Fischamend 2401 Rakúska republika
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Multi Transport und Logistik Holding GmbH Airportstraße Fischamend 2401 Rakúska republika
   23.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Majzún Jadranská 76A/3386 Bratislava 4 841 01 Vznik funkcie: 13.09.2007
   22.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Stefan Krauter Jägerhausgasse 21 Mödling 2340 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : A. Bernoláka 694/5 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 18.01.1995
   12.05.2007Noví spoločníci:
   Multi Transport und Logistik Holding GmbH Airportstraße Fischamend 2401 Rakúska republika
   11.05.2007Zrušeny spoločníci:
   ABC European Air & Sea Cargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Flughafen Wien Wien - Flughafen 1300 Rakúska republika
   08.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Mag. Stefan Krauter Jägerhausgasse 21 Mödling 2340 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : A. Bernoláka 694/5 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 18.01.1995
   07.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Stefan Krauter A. Bernoláka 5 Chorvátsky Grob 900 25
   30.11.2000Noví spoločníci:
   ABC European Air & Sea Cargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Flughafen Wien Wien - Flughafen 1300 Rakúska republika
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Schwechat, Interna-tional Air Cargo Wien Rakúska republika
   02.10.2000Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   01.10.2000Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   09.10.1998Noví spoločníci:
   ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Schwechat, Interna-tional Air Cargo Wien Rakúska republika
   08.10.1998Zrušeny spoločníci:
   ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Schwechat, Interna-tional Air Cargo Wien Rakúska republika
   23.07.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.09.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.06.1995Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   prevádzkovanie skladovej činnosti
   podieľanie sa na iných podnikoch rovnakého, alebo podobného druhu podnikania
   nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Schwechat, Interna-tional Air Cargo Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Stefan Krauter A. Bernoláka 5 Chorvátsky Grob 900 25