Vytvoriť faktúru

PRO-SPORTAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO-SPORTAM
IČO 31387462
DIČ 2020818778
IČ DPH SK2020818778
Dátum vzniku 30 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO-SPORTAM
Pražská 11
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 491 €
Zisk 5 867 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,874
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,874
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,874
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,151
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 60,299
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,852
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 80,025
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,221
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 651
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 21,064
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,867
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,804
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,804
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,928
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,580
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 66,491
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 66,491
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 59,187
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,169
C. Služby (účtová skupina 51) 34,978
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,342
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,648
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,304
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,344
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 458
M. Nákladové úroky (562) 227
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 231
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -458
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,846
P. Daň z príjmov (591, 595) 979
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,867
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015