Vytvoriť faktúru

Nautiservis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nautiservis
IČO 31387721
Dátum vzniku 19 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nautiservis
Pestovateľská 2
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 280 974 €
Zisk 2 564 €
Kontaktné informácie
Email nautila@nautila.sk
Webová stránka http://www.cerpadla-predaj-servis.sk/;http://www.nautila.sk;http://www.vodastore.sk
Phone(s) +421243413591
Mobile phone(s) +421903444933, +421903444936, +421918935269
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,978
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,821
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 26,872
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 26,872
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,949
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 234
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,715
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,157
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 13,157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,978
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,867
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,564
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,917
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,145
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,145
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,772
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 22,194
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 22,194
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 280,974
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 280,974
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 131,698
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 149,276
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 275,955
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 81,263
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 88,756
D. Služby (účtová skupina 51) 25,723
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 69,311
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,632
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,679
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,187
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,715
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,019
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,232
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,310
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,310
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,310
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,310
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,709
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,145
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,145
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,564
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016