Vytvoriť faktúru

TOXLAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOXLAB
Stav V likvidácii
IČO 31387985
DIČ 2020922299
Dátum vzniku 31 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOXLAB
c/o VÚRUP, Vlčie hrdlo
82417
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,050
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,050
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,050
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,050
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,050
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,833
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,988
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,485
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -497
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -155
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -155
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,217
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,217
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4260264.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015