Vytvoriť faktúru

ISTROPROGRES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTROPROGRES
IČO 31388019
DIČ 2020337737
IČ DPH SK2020337737
Dátum vzniku 02 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROPROGRES
Vietnamská 40
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 921 €
Zisk 7 085 €
Aktíva 19 545 €
Vlastný kapitál -10 256 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244252343, 0905305914, 0254646021
Fax(es) 0244633094
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,300
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,300
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,300
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,142
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,214
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,928
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,442
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,171
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,559
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,085
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,613
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,601
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,427
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,848
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,921
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,873
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,603
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,301
C. Služby (účtová skupina 51) 12,522
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 224
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,401
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,318
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,050
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,273
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,273
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,273
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,045
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015