Vytvoriť faktúru

UNIVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIVIS
IČO 31388027
DIČ 2020334393
IČ DPH SK2020334393
Dátum vzniku 01 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVIS
Nová Rožňavská 134/A
83207
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 377 905 €
Zisk 3 319 €
Aktíva 343 574 €
Vlastný kapitál 42 048 €
Kontaktné informácie
Email univis@univis.sk
Phone(s) 0244257747, 0244373590
Fax(es) 0244257323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 370,426
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 29,737
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 91,948
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,656
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,024
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 370,426
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,919
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 69,191
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 69,191
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 34,745
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,319
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 262,507
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,995
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 13,320
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 182,076
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,948
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,195
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,304
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 146,629
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,259
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,857
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 377,905
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 288,239
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 63,450
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,216
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 364,619
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 154,618
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,743
C. Služby (účtová skupina 51) 55,254
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 111,240
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,550
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -94
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,308
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,286
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,074
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,406
X. Výnosové úroky (662) 1,399
XI. Kurzové zisky (663) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,749
M. Nákladové úroky (562) 7,511
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,236
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,343
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,943
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,624
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388027 DIČ: 2020334393 IČ DPH: SK2020334393
 • Sídlo: UNIVIS, Nová Rožňavská 134/A, 83207, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Naszádos Mliečno 547 Šamorín - časť Mliečno 931 01 01.02.1995
  Ing. Dušan Dado Žilinská ul. 400/58 Trenčianska Teplá 16.04.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Naszádos 43 475 € (62.8%) Mliečno 547 Šamorín - časť Mliečno 931 01
  Ing. Dušan Dado 23 525 € (34%) Žilinská ul. 400/58 Trenčianska Teplá
  KROLL, spol. s r. o. 2 191 € (3.2%) Šamorín 931 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Dado Žilinská ul. 400/58 Trenčianska Teplá 941 01
   09.10.2014Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava 832 07
   08.10.2014Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   30.10.2012Noví spoločníci:
   KROLL, spol. s r. o. Hlavná 835 Šamorín 931 01
   29.10.2012Zrušeny spoločníci:
   LEIBER spol. s r.o. Elektrárenská 1748/20 Dubnica nad Váhom 018 41
   25.11.2006Noví spoločníci:
   LEIBER spol. s r.o. Elektrárenská 1748/20 Dubnica nad Váhom 018 41
   24.11.2006Zrušeny spoločníci:
   GROUP LEIBER, s.r.o. IČO: 36 322 091 Elektrárenská 1748/20 Dubnica nad Váhom 018 41
   10.06.2006Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
   08.03.2005Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Naszádos Mliečno 547 Šamorín - časť Mliečno 931 01 Vznik funkcie: 01.02.1995
   07.03.2005Zrušené sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Naszádos Školská 18 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.02.1995
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Dado Žilinská ul. 400/58 Trenčianska Teplá Vznik funkcie: 16.04.2003
   29.10.2003Noví spoločníci:
   GROUP LEIBER, s.r.o. IČO: 36 322 091 Elektrárenská 1748/20 Dubnica nad Váhom 018 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Naszádos Školská 18 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.02.1995
   28.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Mojžiš Soblahovská 27 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Mojžiš Soblahovská 27 Trenčín 911 01
   Ing. Ladislav Naszádos Školská 19 Šamorín 931 01
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Naszádos Mliečno 547 Šamorín - časť Mliečno 931 01
   Ing. Ľudovít Mojžiš Soblahovská 27 Trenčín 911 01
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Mojžiš Soblahovská 27 Trenčín 911 01
   Ing. Ladislav Naszádos Školská 19 Šamorín 931 01
   28.01.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, revízie a rekonštrukcie vyhradených plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Mojžiš Soblahovská 27 Trenčín 911 01
   Ing. Ladislav Naszádos Školská 19 Šamorín 931 01
   27.01.1997Zrušeny spoločníci:
   ELTOP spol. s r.o., zast. konateľom Ing. Romanom Mikulovským Trenčianska 19 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Ľudovít Mojžiš Soblahovská 27 Trenčín 911 01
   Ing. Ladislav Naszádos Školská 19 Šamorín 931 01
   01.02.1995Nové obchodné meno:
   UNIVIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov mimo viazaných, koncesovaných živností a drahých kovov
   Noví spoločníci:
   ELTOP spol. s r.o., zast. konateľom Ing. Romanom Mikulovským Trenčianska 19 Nová Dubnica 018 51
   Ing. Ľudovít Mojžiš Soblahovská 27 Trenčín 911 01
   Ing. Ladislav Naszádos Školská 19 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudovít Mojžiš Soblahovská 27 Trenčín 911 01
   Ing. Ladislav Naszádos Školská 19 Šamorín 931 01