Vytvoriť faktúru

SIZA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIZA
IČO 31388141
DIČ 2020334415
IČ DPH SK2020334415
Dátum vzniku 30 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIZA
Devínska Nová Ves 1348
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 282 €
Zisk -698 €
Aktíva 5 636 €
Vlastný kapitál -4 137 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903440174
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,882
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,882
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,463
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,963
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,419
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,262
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,882
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,060
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 232
2. Ostatné fondy (427, 42X) 232
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,234
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,234
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -698
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,942
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,473
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,350
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,350
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,782
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 92
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 267
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 982
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,904
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,282
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,905
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,506
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,157
D. Služby (účtová skupina 51) 34,132
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,180
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,560
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,595
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 37
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 776
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,616
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 514
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 177
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 177
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 337
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -514
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 262
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388141 DIČ: 2020334415 IČ DPH: SK2020334415
 • Sídlo: SIZA, Devínska Nová Ves 1348, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Zapletal Devínska Nová Ves 1348 Bratislava 841 07 30.01.1995
  Tomáš Zapletal Osuského 44 Bratislava 851 03 01.09.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Josef Zapletal 6 639 € (100%) Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.09.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zapletal Osuského 44 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.09.2013
   22.01.2010Nové sidlo:
   Devínska Nová Ves 1348 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Josef Zapletal Devínska Nová Ves 1348 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Zapletal Devínska Nová Ves 1348 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.01.1995
   21.01.2010Zrušené sidlo:
   Na Pántoch 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   11.09.2003Noví spoločníci:
   Josef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   26.10.1999Noví spoločníci:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Cích Demänovská 52 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Singhofer Brodská 417/8 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Singhofer Brodská 417/8 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   23.01.1996Nové sidlo:
   Na Pántoch 7 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   práce v interieroch /s výnimkou činnosti a stavieb vyžadujúcich stavebné povolenie/ montáže roliet
   zámočníctvo-výroba a montáž /mreže, konštrukcie/
   22.01.1996Zrušené sidlo:
   Hrušková 15 Bratislava 831 06
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   SIZA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrušková 15 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /na tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   autoservis - opravy motorových vozidiel
   výroba a predaj plastov, montáž plastových roliet
   Noví spoločníci:
   Igor Singhofer Brodská 417/8 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Singhofer Brodská 417/8 Bratislava
   Jozef Zapletal Pri Šajbách 7732/16 Bratislava