Vytvoriť faktúru

NEBO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEBO
IČO 31388221
DIČ 2020885955
IČ DPH SK2020885955
Dátum vzniku 01 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEBO
Račianska 30/A
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 561 €
Zisk -54 007 €
Aktíva 1 376 892 €
Vlastný kapitál 1 014 877 €
Kontaktné informácie
Email hegerova@domslov.sk
Phone(s) 0249212816, 49212816
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 640,185
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 623,817
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 54,239
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 16,368
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 700,116
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 80,706
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 573,170
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 46,180
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,340,301
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 960,870
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,007,574
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -54,007
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 379,431
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 370,103
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51,593
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,908
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,872
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 313,730
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,859
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,469
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 91,561
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 46
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 91,363
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 152
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 161,368
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 46
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,029
C. Služby (účtová skupina 51) 37,863
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,188
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,023
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 62,657
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,562
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -69,807
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,471
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 16,919
X. Výnosové úroky (662) 15,564
XI. Kurzové zisky (663) 1,355
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 159
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 159
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 16,760
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -53,047
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -54,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388221 DIČ: 2020885955 IČ DPH: SK2020885955
 • Sídlo: NEBO, Račianska 30/A, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01 02.08.2004
  Ing. Pavol Karaba Alžbetin dvor 37 Miloslavov 900 42 02.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Samuel Babjak 4 382 € (66%) Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01
  Ing. Pavol Karaba 2 258 € (34%) Alžbetin dvor 37 Miloslavov 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb
   30.10.2004Nové obchodné meno:
   NEBO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 30/A Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin dvor 37 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Babjak Bárdošova 10870/43 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 02.08.2004
   Ing. Pavol Karaba Alžbetin dvor 37 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 02.08.2004
   29.10.2004Zrušené obchodné meno:
   INVESTMENT PLUS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Čarný Jadrová 13 Bratislava 821 02
   Ing. Milan Illík Ružičkova 2 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Čarný Jadrová 13 Bratislava 821 02
   Ing. Milan Illík Ružičkova 2 Bratislava 821 05
   29.10.1999Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   28.10.1999Zrušené sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   15.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Čarný Jadrová 13 Bratislava 821 02
   Ing. Milan Illík Ružičkova 2 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Čarný Jadrová 13 Bratislava 821 02
   Ing. Milan Illík Ružičkova 2 Bratislava 821 05
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Cílek Nám. SNP 23 Bratislava
   JUDr. Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Cílek Nám. SNP 23 Bratislava
   JUDr. Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   18.10.1996Nové obchodné meno:
   INVESTMENT PLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Cílek Nám. SNP 23 Bratislava
   JUDr. Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Cílek Nám. SNP 23 Bratislava
   JUDr. Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   17.10.1996Zrušené obchodné meno:
   ROYSANA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šustekova 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Majková Šustekova 5 Bratislava
   JUDr. Jozef Matkovčík Nám. hraničiarov 23 Bratislava
   JUDr. Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Majková Šustekova 5 Bratislava
   JUDr. Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   01.02.1995Nové obchodné meno:
   ROYSANA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 5 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   forfaiting a faktoring
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Majková Šustekova 5 Bratislava
   JUDr. Jozef Matkovčík Nám. hraničiarov 23 Bratislava
   JUDr. Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Majková Šustekova 5 Bratislava
   JUDr. Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava