Vytvoriť faktúru

RISK CONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RISK CONSULT
IČO 31388248
DIČ 2020354160
IČ DPH SK2020354160
Dátum vzniku 03 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RISK CONSULT
Račianska 72
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 157 349 €
Zisk 21 187 €
Aktíva 104 947 €
Vlastný kapitál 69 759 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244460583
Fax(es) 0244460583
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 110,675
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,088
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 105,670
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 86,961
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,961
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 18,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 709
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,418
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,155
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,263
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 587
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 587
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 110,675
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,146
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,253
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,253
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 50,403
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,405
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,187
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,529
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 455
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 455
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,804
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 506
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 506
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,203
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 229
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,628
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,238
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,270
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,270
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 157,349
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 157,349
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 157,349
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,471
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,436
D. Služby (účtová skupina 51) 47,737
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,349
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,711
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,922
4. Sociálne náklady (527, 528) 716
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 921
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,878
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,176
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -160
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,718
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,531
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,531
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,187
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015