Vytvoriť faktúru

O.R.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno O.R.C.
IČO 31388311
DIČ 2020321237
IČ DPH SK2020321237
Dátum vzniku 08 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O.R.C.
Vyšehradská 7/a
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 497 766 €
Zisk 4 800 €
Aktíva 136 565 €
Vlastný kapitál 20 768 €
Kontaktné informácie
Email orc@orc.sk
Phone(s) 0263532208, 0263532209
Mobile phone(s) 0911107780
Fax(es) 0263532209
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 63,974
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 50,027
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,231
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,702
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 52,967
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,339
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,175
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 201,676
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 38,077
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 26,306
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,800
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 163,599
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 70,671
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 54,216
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,015
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 196
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 497,766
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 328,174
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 169,592
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 480,938
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 253,314
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,461
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 173,343
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,959
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,510
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,351
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,828
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 209,991
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 19
XI. Kurzové zisky (663) 19
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 12,047
M. Nákladové úroky (562) 8,057
N. Kurzové straty (563) 539
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,451
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,028
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,800
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388311 DIČ: 2020321237 IČ DPH: SK2020321237
 • Sídlo: O.R.C., Vyšehradská 7/a, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04 15.02.2007
  Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03 19.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Daniela Ulrichová 3 320 € (50%) Medveďovej 34 Bratislava 851 04
  Juraj Ulrich 3 320 € (50%) Exnárova 22 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2008Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie zváracích prác
   zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   výroba motorových vozidiel a príslušenstva
   30.03.2007Noví spoločníci:
   Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.09.2003
   29.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04
   16.03.2007Nové sidlo:
   Vyšehradská 7/a Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Ulrichová Medveďovej 34 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.02.2007
   15.03.2007Zrušené sidlo:
   Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.02.1995
   Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.09.2003
   10.10.2003Nové obchodné meno:
   O.R.C. s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.02.1995
   Juraj Ulrich Exnárova 22 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.09.2003
   09.10.2003Zrušené obchodné meno:
   GESTEX s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Sopková Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Sopková Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.11.2002 Skončenie funkcie: 19.09.2003
   01.04.2003Nové sidlo:
   Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Sopková Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Sopková Hodálova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.11.2002 Skončenie funkcie: 19.09.2003
   31.03.2003Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hlobeň Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hlobeň Svätoplukova 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 29.11.2002
   28.10.2002Nové sidlo:
   Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Martin Hlobeň Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Hlobeň Svätoplukova 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 29.11.2002
   27.10.2002Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Zrušeny spoločníci:
   René Galbinec Krížna 21 Bratislava 811 07
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Galbinec Krížna 21 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 26.06.2002
   08.02.1995Nové obchodné meno:
   GESTEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   René Galbinec Krížna 21 Bratislava 811 07
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   René Galbinec Krížna 21 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 26.06.2002
   Peter Sopko Hodálova 4 Bratislava 841 05