Vytvoriť faktúru

LP INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LP INVEST
IČO 31388329
DIČ 2020304561
IČ DPH SK2020304561
Dátum vzniku 06 Februára 1995
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo LP INVEST
Slepá 2
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 821 €
Zisk -1 448 €
Aktíva 61 253 €
Vlastný kapitál 10 482 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254411693
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 55,530
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 55,530
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,883
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,016
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 391
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,274
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 60,546
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -684
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 764
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,448
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,230
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,230
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,275
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,517
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,472
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 44,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,821
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,801
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,020
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,136
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,604
C. Služby (účtová skupina 51) 8,828
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,699
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 537
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,140
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,328
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 685
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,369
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 134
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -134
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 551
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,999
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388329 DIČ: 2020304561 IČ DPH: SK2020304561
 • Sídlo: LP INVEST, Slepá 2, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Februára 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavel Pospech 0 € (0%) Slepá 2 Bratislava
  Mgr. Ľubomír Pospech 0 € (0%) Slepá 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.1995Nové obchodné meno:
   LP INVEST v.o.s.
   Nové sidlo:
   Slepá 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Pavel Pospech Slepá 2 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Pospech Slepá 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Pavel Pospech Slepá 2 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Pospech Slepá 2 Bratislava