Vytvoriť faktúru

BEG SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEG SLOVAKIA
IČO 31388442
DIČ 2020337770
IČ DPH SK2020337770
Dátum vzniku 23 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEG SLOVAKIA
Klenová 3056/20
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 171 430 €
Zisk -3 456 €
Aktíva 60 763 €
Vlastný kapitál -43 344 €
Kontaktné informácie
Email beg-slovakia@chello.sk
Webová stránka http://www.beg-regaly.sk
Phone(s) +421264531266, +421264531265, +421264531264
Mobile phone(s) +421902715477, +421904896612, +421904622076
Fax(es) 0264531266, 0264531264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 675
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 675
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 675
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,679
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 502
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 502
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,407
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,407
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,407
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,770
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,060
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,710
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,081
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,081
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,435
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,800
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -50,646
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 154,383
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -205,029
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,456
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,235
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,045
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,045
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 71,190
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,613
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,613
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,869
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,285
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,458
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,965
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 179,316
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 171,430
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 139,968
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 39,348
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -7,886
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 173,350
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 71,524
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,321
D. Služby (účtová skupina 51) 34,392
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,823
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,427
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,470
4. Sociálne náklady (527, 528) 926
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 789
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,025
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,025
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,379
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,097
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,920
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,079
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 274
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 274
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -274
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,194
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,262
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,262
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388442 DIČ: 2020337770 IČ DPH: SK2020337770
 • Sídlo: BEG SLOVAKIA, Klenová 3056/20, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01 08.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Adam Motyčka 3 983 € (60%) Bratislava 831 01
  Jozef Motyčka 1 328 € (20%) Bratislava 831 01
  Anna Motyčková 1 328 € (20%) Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2006Noví spoločníci:
   Anna Motyčková Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   08.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   08.02.2006Nové sidlo:
   Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   07.02.2006Zrušené sidlo:
   Klenová 6 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Václav Motyčka ml. Matúškova 27 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   16.02.2001Noví spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Václav Motyčka ml. Matúškova 27 Bratislava 831 01
   15.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   31.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   30.07.2000Zrušeny spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   08.06.1999Noví spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   07.06.1999Zrušeny spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ronald Vaughan Stockhovengasse 18 1130 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   BEG SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klenová 6 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ronald Vaughan Stockhovengasse 18 1130 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01