Vytvoriť faktúru

INBECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INBECO
IČO 31388493
DIČ 2020337759
IČ DPH SK2020337759
Dátum vzniku 16 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INBECO
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 275 357 €
Zisk -19 833 €
Aktíva 342 037 €
Vlastný kapitál -100 761 €
Kontaktné informácie
Email inbeco@aol.com
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 391,171
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 391,171
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 72,026
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 72,026
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 114,979
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,109
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,109
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,475
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,395
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 204,166
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 195,915
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,251
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 391,171
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -120,594
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,056
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,056
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -108,456
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -108,456
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,833
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 511,765
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 321
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 321
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 511,444
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 307,690
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 307,690
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,302
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 486
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 996
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 197,970
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 274,584
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 275,357
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 274,584
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 773
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 280,328
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 201,586
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,758
D. Služby (účtová skupina 51) 34,211
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,763
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,475
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,188
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,100
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,971
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,802
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,925
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,864
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 11,864
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,059
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,873
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388493 DIČ: 2020337759 IČ DPH: SK2020337759
 • Sídlo: INBECO, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 16.01.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Széher 6 639 € (100%) Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   15.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   22.12.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   21.12.2005Zrušené sidlo:
   Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava Vznik funkcie: 16.01.1995
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   06.03.2001Nové sidlo:
   Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   03.01.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   02.01.2000Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   INBECO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s priemyselným tovarom
   veľkoobchod s priemyselným tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava