Vytvoriť faktúru

BOONG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOONG
IČO 31388612
DIČ 2020330158
IČ DPH SK2020330158
Dátum vzniku 30 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOONG
Martinčekova 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 172 620 €
Zisk 3 589 €
Aktíva 305 156 €
Vlastný kapitál 21 502 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243414092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 377,064
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 376,683
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 313,074
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 313,074
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 55,216
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 12,216
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,216
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 988
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 199
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 789
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,405
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,576
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,829
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 381
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 381
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 377,064
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,091
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,198
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,198
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,589
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 351,973
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 454
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 454
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 65,268
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 286,105
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,242
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,242
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 273,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 207
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 65
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,591
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 146
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 172,621
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 172,620
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 172,620
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,561
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 127,236
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,496
D. Služby (účtová skupina 51) 25,472
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,562
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,186
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,162
4. Sociálne náklady (527, 528) 214
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 783
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,059
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,416
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,456
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 736
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 736
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 720
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,455
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,604
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,015
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,015
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388612 DIČ: 2020330158 IČ DPH: SK2020330158
 • Sídlo: BOONG, Martinčekova 6, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Januára 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Nguyen Minh Keng, CSc. 3 320 € (50%) Syslia 44 Bratislava 821 05
  Ing. Nguyen Van Trinh 3 320 € (50%) Syslia 44 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.06.2013Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   07.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   10.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   09.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   15.03.2000Nové sidlo:
   Martinčekova 6 Bratislava 821 09
   14.03.2000Zrušené sidlo:
   Krajinská 85 Bratislava 821 06
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   12.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   11.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   BOONG, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 85 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava