Vytvoriť faktúru

MPL TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MPL TRADING
IČO 31388639
DIČ 2020321127
IČ DPH SK2020321127
Dátum vzniku 07 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MPL TRADING
Galvániho 8
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 370 964 €
Zisk 5 925 €
Aktíva 14 769 583 €
Vlastný kapitál 61 756 €
Kontaktné informácie
Email trading@mpl.sk
Webová stránka http://www.mpl.sk
Phone(s) +421850111675
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,385,091
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,062,552
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,062,552
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,015,574
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 754,667
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 225,327
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 544
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 66,440
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,184,332
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,128,495
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,128,495
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 260,123
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 260,123
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,281,923
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,053,909
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,053,909
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 214,400
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,614
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 513,791
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,238
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 493,553
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 138,207
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,530
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 126,677
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,385,091
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,679
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 690
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,425
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,425
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,925
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,309,048
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,192,965
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,131,851
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,521
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,610
12. Odložený daňový záväzok (481A) 54,983
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,069,270
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,640,546
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,640,546
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 51,065
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 32,185
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 345,474
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 46,813
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,813
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,364
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,531
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,370,964
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,965,141
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 466,797
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 861,760
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,266
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,268,186
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,793,945
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 409,605
D. Služby (účtová skupina 51) 2,525,625
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,059,512
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 745,480
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 260,001
4. Sociálne náklady (527, 528) 54,031
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 48,159
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 257,417
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 257,417
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 856,212
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 53,991
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 263,720
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 102,778
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,702,763
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,380
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,417
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,417
XII. Kurzové zisky (663) 24,963
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90,433
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,056
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,056
O. Kurzové straty (563) 25,646
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62,731
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -63,053
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,725
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 33,800
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 221,164
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -187,364
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388639 DIČ: 2020321127 IČ DPH: SK2020321127
 • Sídlo: MPL TRADING, Galvániho 8, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava 07.02.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Piskla 6 639 € (100%) Nobelovo nám. 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.11.2008Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   prenájom hnuteľných vecí
   výroba jednoduchých drevárských výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   27.03.2008Nové sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   26.03.2008Zrušené sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   28.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.02.1995
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   06.08.2002Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   05.08.2002Zrušené sidlo:
   Klincova 12 Bratislava 821 08
   04.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   MPL TRADING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincova 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti vrátane sprostredkovania
   marketing
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava