Vytvoriť faktúru

AEPress - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AEPress
IČO 31388671
DIČ 2020321149
IČ DPH SK2020321149
Dátum vzniku 31 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEPress
Bajzova 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 172 693 €
Zisk 2 743 €
Aktíva 63 993 €
Vlastný kapitál 29 028 €
Kontaktné informácie
Email koresp@aepress.sk
Phone(s) 0243637986, 0243637984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,897
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,897
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,612
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,168
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 448
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 58,509
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,772
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,371
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,019
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,743
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,737
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,597
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,140
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,619
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,287
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 172,693
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 86,756
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 81,017
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,920
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 168,666
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 46,038
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,978
C. Služby (účtová skupina 51) 108,264
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,267
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,119
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,027
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,493
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 327
N. Kurzové straty (563) 13
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 314
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -324
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,703
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388671 DIČ: 2020321149 IČ DPH: SK2020321149
 • Sídlo: AEPress, Bajzova 7, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava 31.01.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Stanislav Škorvánek 6 700 € (100%) Bajzova 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.11.2012Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   fotografické služby
   prenájom hnuteľných vecí
   prekladateľské a tlmočnícke služby z a do anglického jazyka
   04.05.2005Nové obchodné meno:
   AEPress s.r.o.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1995
   03.05.2005Zrušené obchodné meno:
   ACADEMIC ELECTRONIC PRESS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   04.08.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Marian Škultéty Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Marian Škultéty Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   21.07.1995Nové obchodné meno:
   ACADEMIC ELECTRONIC PRESS spol. s r.o.
   20.07.1995Zrušené obchodné meno:
   ACADEMIC PRESS, spol. s r.o.
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   ACADEMIC PRESS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajzova 7 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   polygrafická príprava a výroba
   Noví spoločníci:
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Marian Škultéty Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Stanislav Škorvánek Bajzova 7 Bratislava
   Marian Škultéty Šafárikovo nám. 2 Bratislava