Vytvoriť faktúru

AG & E - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AG & E
IČO 31388680
DIČ 2020321171
IČ DPH SK2020321171
Dátum vzniku 31 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AG & E
Dúbravská cesta 9
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 526 €
Zisk 18 627 €
Aktíva 41 097 €
Vlastný kapitál 35 367 €
Kontaktné informácie
Email ag-e@ag-e.sk
Phone(s) 0903404660, 0254131431
Fax(es) 0254131292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 62,750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,170
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,558
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,558
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,558
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,612
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,785
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 827
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 580
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 580
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,750
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,533
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,602
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,123
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,521
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,627
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,217
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 767
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 767
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,450
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 483
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 483
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 771
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 129
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 538
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,529
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 103,526
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,526
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,526
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,523
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,331
D. Služby (účtová skupina 51) 51,515
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,105
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,310
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,684
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,111
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 567
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,003
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,680
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,124
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,881
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,254
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,254
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,627
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388680 DIČ: 2020321171 IČ DPH: SK2020321171
 • Sídlo: AG & E, Dúbravská cesta 9, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04 21.07.2009
  RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02 21.07.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Juraj Vaník 3 320 € (50%) Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
  RNDr. Miroslav Hodál 3 320 € (50%) Nejedlého 21 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2010Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia
   sanácia geologického prostredia
   sanácia environmentálnej záťaže
   prípravné práce k realizácii stavby
   čistenie kanalizačných systémov
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   inžinierska činnosť
   03.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
   21.07.2009Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum a výskum
   monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
   vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
   Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Vaník Nad lúčkami 41 Bratislava 841 04
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava 841 02
   20.07.2009Zrušené sidlo:
   Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   04.12.2002Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   sprotredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nahnuteľností
   prieskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   reklamná a propagačná činnosť
   meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
   03.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   30.07.1999Nové sidlo:
   Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Bukureštská 1A Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava 811 09
   29.07.1999Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   09.04.1997Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miroslav Hodál Nejedlého 21 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Tokajícka 10 Bratislava
   08.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/, priemysel- ných, bytových a občianskych stavieb
   geodetické a kartografické práce
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického, inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Vladimír Hrubý Zahrebská 1 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   AG & E, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v ekológii
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/, priemysel- ných, bytových a občianskych stavieb
   geodetické a kartografické práce
   komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre uvedené účely
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického, inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
   Noví spoločníci:
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Vladimír Hrubý Zahrebská 1 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Julián Filo Tupolevova 16 Bratislava
   RNDr. Juraj Vaník Grösslingova 65 Bratislava