Vytvoriť faktúru

PATRIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PATRIA
IČO 31388701
DIČ 2020304594
IČ DPH SK2020304594
Dátum vzniku 13 Februára 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PATRIA
Miletičova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 742 243 €
Zisk -57 475 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255645528, +421255572879, +421255562864, +421255423289
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,826
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,630
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,630
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,630
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,699
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,188
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,188
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,489
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,414
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,414
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,022
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 82
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 940
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,497
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,497
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,826
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,413
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 166,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 166,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -106,112
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -106,112
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,475
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,413
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,428
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,428
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,985
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,869
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,869
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,373
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,013
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,730
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 742,216
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 742,243
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 527,378
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 214,838
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 796,803
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 493,976
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,957
D. Služby (účtová skupina 51) 193,551
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 94,839
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,914
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,574
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,351
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,910
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,570
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -54,560
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,732
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 639
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 637
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 674
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 80
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 80
O. Kurzové straty (563) 30
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 564
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -54,595
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -57,475
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016