Vytvoriť faktúru

UNIQA Real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIQA Real
IČO 31388710
DIČ 2020818954
IČ DPH SK2020818954
Dátum vzniku 13 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIQA Real
Lazaretská 15
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 294 790 €
Zisk 14 559 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259420000
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,647,026
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,404,083
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,404,083
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 345,312
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,058,068
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 703
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 240,300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,644
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,326
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,326
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 318
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 236,656
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 236,656
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,643
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,643
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,647,026
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,564
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 880,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -365,298
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -365,298
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,559
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,110,462
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 956,327
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 863,521
12. Odložený daňový záväzok (481A) 92,806
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 132,645
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,208
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,145
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,063
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 86,352
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,085
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,490
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,490
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 294,790
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 294,790
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 294,790
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,899
D. Služby (účtová skupina 51) 85,608
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,251
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 142,491
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 142,491
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,549
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,891
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 209,182
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,242
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,070
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 11,070
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 172
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,672
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,113
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,089
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -976
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,559
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
 • IČO:31388710 DIČ: 2020818954 IČ DPH: SK2020818954
 • Sídlo: UNIQA Real, Lazaretská 15, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Ondrovič Pri Šajbách 14/A Bratislava 831 06 01.11.2006
  Mag. Ernst Kirisits Liebhartstalstraße Haus D 33 Viedeň 1160 Rakúska republika 14.09.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  UNIQA Real Estate GmbH 6 639 € (100%) Viedeň 1029 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Ernst Kirisits Liebhartstalstraße Haus D 33 Viedeň 1160 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.09.2016
   29.07.2015Noví spoločníci:
   UNIQA Real Estate GmbH Untere Donaustrasse 21 Viedeň 1029 Rakúsko
   09.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Heinrich Prinz Reuß Wegelergasse 6/2 Viedeň 1180 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.08.2014
   03.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Ondrovič Pri Šajbách 14/A Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.11.2006
   30.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.2000Nové obchodné meno:
   UNIQA Real, spol. s r.o.
   11.12.1996Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   13.02.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností-realitná kancelária
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovanie v oblasti služieb