Vytvoriť faktúru

VEGA KONTI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VEGA KONTI
IČO 31388728
DIČ 2020837313
IČ DPH SK2020837313
Dátum vzniku 30 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEGA KONTI
Hlohovecká 850
92553
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 58 391 €
Zisk 985 €
Aktíva 14 626 €
Vlastný kapitál 3 782 €
Kontaktné informácie
Email vegakonti@vegakonti.sk
Phone(s) 0317860463, 0918643552
Mobile phone(s) 0905479558, 0918643552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,031
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,416
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,416
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,850
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 7,566
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,445
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,762
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,762
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,490
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,490
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,490
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,193
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 571
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 622
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 170
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,031
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,767
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,163
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,163
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,020
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,020
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 985
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,264
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,572
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 574
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 574
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,998
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,013
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 58,391
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,230
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,783
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,378
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,345
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,253
D. Služby (účtová skupina 51) 12,762
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,652
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 945
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 945
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,253
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,046
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,482
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 476
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 291
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 291
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 184
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -476
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,570
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,585
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,585
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388728 DIČ: 2020837313 IČ DPH: SK2020837313
 • Sídlo: VEGA KONTI, Hlohovecká 850, 92553, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Januára 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.10.2005Nové sidlo:
   Hlohovecká 850 Pata 925 53
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gróf Hlohovecká 850 Pata 925 53
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gróf Hlohovecká 850 Pata 925 53 Vznik funkcie: 15.08.2003
   10.10.2005Zrušené sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Gróf Starohájska 9 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gróf Starohájska 9 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.08.2003
   17.06.2004Nové obchodné meno:
   VEGA KONTI, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výskumná činnosť v oblasti prírodných vied
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   spracovanie a konzervovanie poľnohospodárskych výrobkov, ovocia a zeleniny
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gróf Starohájska 9 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gróf Starohájska 9 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.08.2003
   16.06.2004Zrušené obchodné meno:
   PD Majcichov, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Hájik Seredská č. 3 Trnava - Modranka 917 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Hájik Seredská č. 3 Trnava - Modranka 917 05 Vznik funkcie: 17.04.2002
   08.07.2002Nové obchodné meno:
   PD Majcichov, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   murárstvo, tesárstvo, montáž sadrokartónu
   Noví spoločníci:
   Ing. František Hájik Seredská č. 3 Trnava - Modranka 917 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Hájik Seredská č. 3 Trnava - Modranka 917 05 Vznik funkcie: 17.04.2002
   07.07.2002Zrušené obchodné meno:
   ALIMENTA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazulova 2 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Domin Fazulova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 17.04.2002
   05.05.1997Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   04.05.1997Zrušené sidlo:
   Zahradnícka 21 Bratislava 812 74
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   ALIMENTA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zahradnícka 21 Bratislava 812 74
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing finančný a operačný
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazulova 2 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Domin Fazulova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 17.04.2002