Vytvoriť faktúru

GREMIUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GREMIUM
IČO 31388744
DIČ 2020921111
IČ DPH SK2020921111
Dátum vzniku 14 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREMIUM
Bajkalská 29
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 123 920 €
Zisk -54 075 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253411200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 620,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 620,802
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,861
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,136
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,055
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,383
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,698
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 639,938
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -227,364
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -180,260
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -54,075
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 867,302
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,332
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 854,970
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,523
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 557
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 910
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 831,980
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 123,920
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 120,003
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,917
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 174,546
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,499
C. Služby (účtová skupina 51) 78,157
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,684
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 52,397
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,329
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 744
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -50,626
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,347
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 712
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 712
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,201
M. Nákladové úroky (562) 673
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,528
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,489
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -53,115
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -54,075
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388744 DIČ: 2020921111 IČ DPH: SK2020921111
 • Sídlo: GREMIUM, Bajkalská 29, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Strnad Staré Gruty 148 Bratislava 841 04 01.12.2003
  Branislav Strnad Medveďovej 21 Bratislava 851 04 14.10.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anton Strnad 750 € (10%) Staré Gruty 148 Bratislava 841 04
  Branislav Strnad 750 € (10%) Medveďovej 21 Bratislava 851 04
  Daniela Strnadová 750 € (10%) Bratislava 841 04
  Božena Strnadová 5 250 € (70%) Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2013Noví spoločníci:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Branislav Strnad Medveďovej 21 Bratislava 851 04
   Daniela Strnadová Staré Grunty 26H Bratislava 841 04
   Božena Strnadová Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   08.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   požičovňa motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   01.11.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
   nepravidelná osobná cestná motorová doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad ml. Štúrova 37 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.10.2008
   Branislav Strnad Medveďovej 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.10.2008
   31.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Božena Strnadová Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   17.05.2005Noví spoločníci:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Božena Strnadová Staré Grunty 148 Bratislava 841 04
   16.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Božena Strnadová Staré Gruty 148 Bratislava 841 04
   Elena Ivašková Prof-Kurt-Huber-Str. 12 ECHING/FREISING BRD
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Božena Strnadová Miletičova 51 Bratislava 821 09
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Božena Strnadová Staré Gruty 148 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Gruty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.12.2003
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Martin Glváč Námestie 1. mája Pezinok 902 01
   Božena Strnadová Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Glváč Námestie 1. mája Pezinok 902 01
   15.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Elena Ivašková Prof-Kurt-Huber-Str. 12 ECHING/FREISING BRD
   14.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   19.04.2000Nové sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 821 05
   18.04.2000Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   04.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Martin Glváč Námestie 1. mája Pezinok 902 01
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Božena Strnadová Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Glváč Námestie 1. mája Pezinok 902 01
   Ing. Milan Masare Školská 38 Trnava 917 01
   Božena Strnadová Miletičova 51 Bratislava 821 09
   03.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniel Meszáros Ľuda Zúbka 31 Bratislava 841 01
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Meszáros Ľuda Zúbka 31 Bratislava 841 01
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   26.01.1999Nové sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Daniel Meszáros Ľuda Zúbka 31 Bratislava 841 01
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Meszáros Ľuda Zúbka 31 Bratislava 841 01
   Anton Strnad Štúrova 37 Senec 903 01
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 827 25
   Zrušeny spoločníci:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   21.08.1998Nové sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 827 25
   Noví spoločníci:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   20.08.1998Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   05.12.1996Noví spoločníci:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Taťjana Kolářová Panónska 11 Bratislava 851 04
   Božena Strnadová Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   04.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava
   14.02.1995Nové obchodné meno:
   GREMIUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   oprava motorových vozidiel
   požičovňa motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava