Vytvoriť faktúru

ALERGOCENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALERGOCENTRUM
Stav Zrušená
IČO 31388761
DIČ 2020882171
Dátum vzniku 01 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALERGOCENTRUM
Sečovská 3
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 000 €
Zisk 37 812 €
Aktíva 58 551 €
Vlastný kapitál 8 068 €
Kontaktné informácie
Email alergocentrum@centrum.sk
Phone(s) 0243338567
Mobile phone(s) +421911466560, +421911466561
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,425
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,409
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -2
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -2
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -2
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,411
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 179
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,232
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,425
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,003
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,623
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,403
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,403
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,812
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,422
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,422
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 69
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,353
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,773
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 230
D. Služby (účtová skupina 51) 7,079
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 50,282
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,227
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,309
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 63
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 45,165
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,353
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,353
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 37,812
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
 • IČO:31388761 DIČ: 2020882171
 • Sídlo: ALERGOCENTRUM, Sečovská 3, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ALERGOCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Sečovská 3 Bratislava 821 02
   04.09.2015Nové obchodné meno:
   ALERGOCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii
   12.05.2004Nové sidlo:
   Sečovská 3 Bratislava 821 02
   01.02.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným