Vytvoriť faktúru

GEMINI SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEMINI SK
IČO 31388787
DIČ 2020837335
IČ DPH SK2020837335
Dátum vzniku 02 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEMINI SK
Prešovská 40
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 374 585 €
Zisk 374 €
Aktíva 443 295 €
Vlastný kapitál 48 770 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243635263, 0243635264, 0903901000
Mobile phone(s) 0903901000
Fax(es) 0243635265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 270,868
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 270,868
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,314
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 182,821
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 36,423
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,798
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,180
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 453,689
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,144
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 921
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,849
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 374
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 404,545
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 622
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 180,953
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 177,643
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,137
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,173
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 675
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 221,295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 374,585
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 276,904
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 65,000
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,681
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 367,656
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 276,396
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,219
C. Služby (účtová skupina 51) 13,588
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 28,163
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 373
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,271
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,211
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,435
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,929
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 49,701
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,595
M. Nákladové úroky (562) 1,493
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,102
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,595
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,334
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 374
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388787 DIČ: 2020837335 IČ DPH: SK2020837335
 • Sídlo: GEMINI SK, Prešovská 40, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Juhos Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02 10.02.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Juhos 5 600 € (80%) Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02
  Denisa Juhosová 1 400 € (20%) Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Juhos Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02
   09.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Juhos Podzáhradná 43 Bratislava
   07.11.2012Noví spoločníci:
   Denisa Juhosová Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02
   06.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Marcela Priecelová SNP 4/524 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Priecelová SNP 4/524 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.05.2004
   08.10.2010Nové sidlo:
   Prešovská 40 C Bratislava 821 02
   07.10.2010Zrušené sidlo:
   Vietnamská 39/4628 Bratislava 821 04
   08.05.2010Nové sidlo:
   Vietnamská 39/4628 Bratislava 821 04
   07.05.2010Zrušené sidlo:
   Vietnamská 39/4628 Bratislava 831 04
   29.12.2009Nové sidlo:
   Vietnamská 39/4628 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Marcela Priecelová SNP 4/524 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Priecelová SNP 4/524 Senec 903 01 Vznik funkcie: 26.05.2004
   28.12.2009Zrušené sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Marcela Hržičová Jiráskova 23 Trnava 917 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Hržičová Jiráskova 23 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   18.06.2004Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   organizovanie seminárov a školení, kultúrnych a spoločenských akcií
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ladislav Juhos Drieňová 16175/1A Bratislava 821 02
   Marcela Hržičová Jiráskova 23 Trnava 917 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marcela Hržičová Jiráskova 23 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Juhos Podzáhradná 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.2002Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ladislav Juhos Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Juhos Podzáhradná 43 Bratislava
   13.01.2002Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   József Miltényi Vág ut. 22 Budapešť Maďarská republika
   Péter Varaljai Hétvezér 1 9700 Szombathely Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hlbočanová Severná 2 Šahy
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   GEMINI SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   József Miltényi Vág ut. 22 Budapešť Maďarská republika
   Péter Varaljai Hétvezér 1 9700 Szombathely Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hlbočanová Severná 2 Šahy