Vytvoriť faktúru

PRO-TECH Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO-TECH Consulting
IČO 31388825
DIČ 2020330180
IČ DPH SK2020330180
Dátum vzniku 07 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO-TECH Consulting
Odbojárov 8
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 067 €
Zisk -8 747 €
Aktíva 9 950 €
Vlastný kapitál -2 369 €
Kontaktné informácie
Email office@protechconsulting.sk
Phone(s) 0908779997
Mobile phone(s) 0908779997
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,189
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,189
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,226
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,616
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 186
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 358
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,415
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,115
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 464
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,472
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,747
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,530
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,903
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,447
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 336
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,497
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,950
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,664
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 663
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,067
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,317
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 750
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,938
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9,174
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,455
C. Služby (účtová skupina 51) 2,505
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,818
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 269
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,709
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,871
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,067
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 916
M. Nákladové úroky (562) 276
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 640
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -916
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,787
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,747
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015