Vytvoriť faktúru

Šancová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Šancová
IČO 31388833
DIČ 2020304715
Dátum vzniku 07 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Šancová
Malý trh 2/A
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 837 €
Zisk 11 292 €
Vlastný kapitál 113 781 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 197,821
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 197,821
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 174,644
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 40,576
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,576
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 134,068
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 8,814
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 8,814
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,363
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,678
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,821
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,187
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 50,787
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 50,787
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,626
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,962
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,962
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 56,520
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 59,019
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,499
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,292
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,154
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,154
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,618
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,618
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 536
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 59,480
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 59,480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,445
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,837
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,445
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,392
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,599
D. Služby (účtová skupina 51) 1,599
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,238
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 846
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,708
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,708
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,708
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,590
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,828
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 536
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388833 DIČ: 2020304715
 • Sídlo: Šancová, Malý trh 2/A, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Hladký Lidická 14 Bratislava 821 04 12.02.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED 50 787 € (100%) Limassol Cyprus
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hladký Lidická 14 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 12.02.2009
   02.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Huňor Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2007
   12.08.2008Nové sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 08
   11.08.2008Zrušené sidlo:
   Šulekova 2 Bratislava 811 06
   12.07.2007Noví spoločníci:
   PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Damonos 40 Limassol Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Huňor Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2007
   11.07.2007Zrušeny spoločníci:
   KAZDAN LTD. Road Town, P. O. BOX 146 Tortola Britské Panenské ostrovy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Király Bakošova 44 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 07.05.2004
   10.05.2007Nové sidlo:
   Šulekova 2 Bratislava 811 06
   09.05.2007Zrušené sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   05.10.2004Nové obchodné meno:
   Šancová, s. r.o.
   04.10.2004Zrušené obchodné meno:
   Šancová, s r.o.
   03.07.2004Nové obchodné meno:
   Šancová, s r.o.
   Noví spoločníci:
   KAZDAN LTD. Road Town, P. O. BOX 146 Tortola Britské Panenské ostrovy
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Király Bakošova 44 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 07.05.2004
   02.07.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVOSIVO - EXTRA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Severná 3594/14 Michalovce 071 01
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Moskovská 8 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   04.11.2003Nové predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a uvádzanie do obehu osív a sadív poľnohospodárskych plodín
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Severná 3594/14 Michalovce 071 01
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Moskovská 8 Bratislava 811 08
   03.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a následný predaj osív, obilnín, olejnín, strukovín, krmovín, okopanín vrátane zemiakového sadiva, zelenín a viničových štepov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Sološnícka 39 Bratislava 841 05
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ľudovídt Matiáš Damborského 4 Bratislava 841 01
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Toryská 38 Bratislava 821 07
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Malá Okružná 905/44 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   14.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 02
   30.01.1996Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj chemických prípravkov na ochranu rastlín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Sološnícka 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ľudovídt Matiáš Damborského 4 Bratislava 841 01
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Toryská 38 Bratislava 821 07
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Malá Okružná 905/44 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   29.01.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 812 74
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Sološnícka 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ľudovídt Matiáš Damborského 4 Bratislava 841 01
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Toryská 38 Bratislava 821 07
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Malá Okružná 905/44 Partizánske 958 01
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   SLOVOSIVO - EXTRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 812 74
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť colných deklarantov
   výroba a následný predaj osív, obilnín, olejnín, strukovín, krmovín, okopanín vrátane zemiakového sadiva, zelenín a viničových štepov
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Sološnícka 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ľudovídt Matiáš Damborského 4 Bratislava 841 01
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Toryská 38 Bratislava 821 07
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Malá Okružná 905/44 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05