Vytvoriť faktúru

CLINITRIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLINITRIA
IČO 31388850
DIČ 2020337792
IČ DPH SK2020337792
Dátum vzniku 15 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLINITRIA
Mikulášska 29/5018
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 164 801 €
Zisk 88 306 €
Kontaktné informácie
Email clinitria@clinitria.com
Webová stránka http://www.clinitria.com
Fax(es) 0254432250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 66,831
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 66,831
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,052
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,452
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,938
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 566
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 154,283
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 116,501
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 21,556
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 88,306
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,782
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 494
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,909
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,087
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,174
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 579
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,069
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,379
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 164,801
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 164,801
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,635
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,653
C. Služby (účtová skupina 51) 12,746
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,637
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 578
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,021
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 114,166
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 143,402
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 767
N. Kurzové straty (563) 13
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 754
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -760
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 113,406
P. Daň z príjmov (591, 595) 25,100
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 88,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388850 DIČ: 2020337792 IČ DPH: SK2020337792
 • Sídlo: CLINITRIA, Mikulášska 29/5018, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Juraj Petrinec, CSc. Vavrinecká 41/12541 Bratislava 831 52 01.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Juraj Petrinec, CSc. 6 639 € (100%) Vavrinecká 41/12541 Bratislava 831 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.03.2009Nové sidlo:
   Mikulášska 29/5018 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Petrinec , CSc. Vavrinecká 41/12541 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Petrinec , CSc. Vavrinecká 41/12541 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 01.01.2004
   02.03.2009Zrušené sidlo:
   Remeselnícka 27 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Lucia Petrincová Remeselnícka 27 Bratislava 831 06
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava 831 06
   Juraj Petrinec Remeselnícka 27 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Petrinec Remeselnícka 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2004
   04.03.2004Noví spoločníci:
   Lucia Petrincová Remeselnícka 27 Bratislava 831 06
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava 831 06
   Juraj Petrinec Remeselnícka 27 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Petrinec Remeselnícka 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2004
   03.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Gašpar Strečnianska 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1995 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   16.01.2004Nové obchodné meno:
   CLINITRIA, s.r.o.
   15.01.2004Zrušené obchodné meno:
   HORSE s.r.o.
   22.08.2003Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy výpočtovej techniky
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov
   nákup a predaj výpočtovej techniky.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Gašpar Strečnianska 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   21.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.04.2002Noví spoločníci:
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava
   28.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Horváth Vodárenská 98 Piešťany
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava
   15.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Horváth Vodárenská 98 Piešťany
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1995 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   14.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Fišer Mamateyova 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Horváth Vodárenská 98 Piešťany
   Vladimír Hubinský Nikola Teslu 24 Piešťany
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Fišer Mamateyova 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Horváth Vodárenská 98 Piešťany
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava
   15.02.1995Nové obchodné meno:
   HORSE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Remeselnícka 27 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby
   pohostinská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   realitná kancelária
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Fišer Mamateyova 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Horváth Vodárenská 98 Piešťany
   Vladimír Hubinský Nikola Teslu 24 Piešťany
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Fišer Mamateyova 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Horváth Vodárenská 98 Piešťany
   Ing. Marián Žitný Remeselnícka 27 Bratislava