Vytvoriť faktúru

Diagnosticko-medicínske centrum D.M.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Diagnosticko-medicínske centrum D.M.C.
IČO 31388876
DIČ 2020921133
Dátum vzniku 15 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Diagnosticko-medicínske centrum D.M.C.
Pod Lipovým 49
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 630 €
Zisk 2 250 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,226
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,226
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,417
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 19,417
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,809
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,807
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,226
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,941
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 186
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 186
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,833
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,833
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,250
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,285
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,285
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,650
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,650
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,630
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,630
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,630
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,651
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 0
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 13,651
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,979
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,979
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -94
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,885
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 635
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 635
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4220491.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388876 DIČ: 2020921133
 • Sídlo: Diagnosticko-medicínske centrum D.M.C., Pod Lipovým 49, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc.MUDr. Peter Bořuta Jesenského 3 Modra 900 01 15.02.1995
  Karol Hamala Dostojevského rad 19 Bratislava 811 09 15.02.1995
  MUDr. Martin Rusnák Pod Lipovým 49 Bratislava 841 07 15.02.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Doc.MUDr. Peter Bořuta 2 224 € (33.3%) Jesenského 3 Modra 900 01
  Karol Hamala 2 224 € (33.3%) Dostojevského rad 19 Bratislava 811 09
  MUDr. Martin Rusnák 2 224 € (33.3%) Pod Lipovým 49 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského rad 19 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Hamala Dostojevského rad 19 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.02.1995
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Karol Hamala Šancová 17 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Hamala Šancová 17 Bratislava 811 05
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Doc.MUDr. Peter Bořuta Jesenského 3 Modra 900 01
   MUDr. Martin Rusnák Pod Lipovým 49 Bratislava 841 07
   Karol Hamala Šancová 17 Bratislava 811 05
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc.MUDr. Peter Bořuta Jesenského 3 Modra 900 01
   Karol Hamala Šancová 17 Bratislava 811 05
   MUDr. Martin Rusnák Pod Lipovým 49 Bratislava 841 07
   15.02.1995Nové obchodné meno:
   Diagnosticko-medicínske centrum D.M.C. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Lipovým 49 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Doc.MUDr. Peter Bořuta Jesenského 3 Modra 900 01
   Karol Hamala Šancová 17 Bratislava 811 05
   MUDr. Martin Rusnák Pod Lipovým 49 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.MUDr. Peter Bořuta Jesenského 3 Modra 900 01
   MUDr. Martin Rusnák Pod Lipovým 49 Bratislava 841 07
   Karol Hamala Šancová 17 Bratislava 811 05