Vytvoriť faktúru

TITAN PRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TITAN PRESS
Stav Zrušená
IČO 31388957
DIČ 2020304726
IČ DPH SK2020304726
Dátum vzniku 07 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TITAN PRESS
Narcisová 6
04011
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 505 €
Zisk -129 261 €
Aktíva 632 299 €
Vlastný kapitál 278 047 €
Kontaktné informácie
Email titan@titan.sk
Phone(s) 0253414421, 0556256544
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 95,486
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 95,486
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 401,947
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 256,990
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 497,433
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 148,787
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 671,835
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 248
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -400,674
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -129,261
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 348,646
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,860
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 339,786
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 311,826
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,000
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,505
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,505
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 139,736
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 316
C. Služby (účtová skupina 51) 12,210
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 75
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 126,936
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -128,231
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,021
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -128,301
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -129,261
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
 • IČO:31388957 DIČ: 2020304726 IČ DPH: SK2020304726
 • Sídlo: TITAN PRESS, Narcisová 6, 04011, Košice
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2016Zrušené obchodné meno:
   TITAN PRESS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Narcisová 6 Košice 040 11
   22.11.2014Nové sidlo:
   Narcisová 6 Košice 040 11
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   TITAN PRESS, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným